Интернет

92% от активните българи в интернет смятат "фалшивите новини" за проблем

Иван Гайдаров

"Фалшивте новини" - термин, включващ невярна и често сензационна информация, разпространявана под прикритието на новина - е сравнително ново явление, което обаче се дискутира сериозно
през последните години. Създателите на Collins Dictionary дори потвърдиха значимостта му, като през 2017 г. нарекоха фалшивите новини "Война на годината".

Според онлайн проучване на Нилсен Адмосфер България и Български Национален Панел 77% от активните българи в интернет в някакъв момент от живота си са попадали на фалшиви новини, а 92% дори ги отчитат като проблем в днешния медиен свят.

Само 9% от анкетираните твърдят, че никога не са срещали фалшива новина в медиите, а 14% са отговорили, че не знаят. Много от респондентите са сигурни (или почти сигурни), че са способни да разграничат фалшивите от истинските новини - 56% от активните в интернет българи, взели участие в проучването.

Най-уверени в способността си да разпознават фалшивите новини са хората на възраст между 45 и 54 години (65% от тях са отговорили, че могат да ги разпознаят). Наред с това, мъжете (64%) са малко по-уверени от жените (48%).
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X