Интернет

Теленор започва тестове на 5G до септември тази година

Владимир Владков

Теленор планира да започне реални тестове на 5G мрежи до третото тримесечие на тази година, като операторът е подал в КРС заявление за временно използване на спектър в обхвата 3600 MHz, заяви на среща с медиите Джейсън Кинг, главен изпълнителен директор на телекома. Той допълни, че различни типове потребители ще бъдат част от тестовете, включително крайни клиенти, които ще могат да тестват как работят игрите, но същи и компании от индустрията, здравеопазването и други сектори.“Това все още са предварителни насоки, но се стремим да разберем заедно с нашите клиенти, а и с доставчиците на оборудване как точно ще работи 5G, какви ползи ще донесе при различни бизнес сценарии“, обясни Кинг.

Ясно е обаче, че ако лицензионната политика на държавата по отношение на радиочестотните ресурси остане същата, операторите едва ли ще изявят желание да плащат милиони в добавка към огромните средства, необходими и за 5G оборудване, и трудното получаване на строителни разрешителни.

Джейсън Кинг обаче е оптимист след проведените преди седмица консултации с КРС, МТИТС, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и представители на останалите оператори. „Работим конструктивно с министър Желязков, с КРС, с МРРБ, те са съгласни с много от нашите доводи, включително за цените за спектъра, за освобождаването на още радиочестотни ресурси, на спектъра 700 и 800 MHz, както и за облекчаване на строителния режим“, каза Кинг.

„Въвеждането на нови технологии и дигиталната трансформация са основен приоритет както на Европейския съюз, така и на българското правителство – амбиция, която се споделя и от телекомуникационния сектор в страната. Според общите цели на ЕС за широколентов достъп още през 2020 г. всяка държава-членка трябва да има поне един град с цялостно/пълно 5G покритие, а до 2025 г. - да има 5G покритие във всички градове, както и по основните пътни артерии и железопътни линии“, обясни главният изпълнителен директор на Теленор България.

„Високоскоростните мобилни мрежи са ключова предпоставка за конкурентоспособността на световния пазар. Освен в пъти по-високата скорост и по-голям капацитет на мрежата, 5G ще даде възможност за създаване на нови начини за комуникация, нови услуги и нови бизнес модели, каза още Кинг. - В България обаче сме достигнали границите на възможностите на настоящите технологии и спектър. За да продължим с развитието на мобилния пазар в страната, трябва да обединим усилия с правителството и регулатора да преодолеем заедно бариерите, които стоят пред нас“, допълни той.

А основните предизвикателства са свързани именно с освобождаване на радиочестотен спектър и ефективното му използване (включително по-бързо „връщане“ на ресурс, който не се използва), значително намаляване на цените на спектъра и съществено облекчаване на разрешителния режим за изграждане на телекомуникационно оборудване.

„България все още се бави с освобождаването и разпределянето на спектър във всички честоти - ниски, средни и високи. А той е жизненоважен за предлагане не само на 5G-базирани услуги, но и за осигуряване на капацитет за висококачествена и високоскоростна връзка и за покритие в отдалечени райони“, обясняват от Теленор. Същата позиция изрази и Атанас Добрев, СЕО на Vivacom на вчерашната среща.

Всъщност България остана единствената държава от Европейския съюз, която не е освободила напълно спектъра за 4G в 800 MHz диапазон. Този проблем се обсъжда вече 10 години, като няколко пъти България поиска дерогация (т.е. отлагане на прилагането на задължителната директива за хармонизиране на РЧ спектър). Проблемът идва от нежеланието на Министерството на отбраната да освободи заеманите РЧ в обхвата 800 Мhz, освен ако не получи над 1,5 милиарда лева за ново оборудване. Още преди 2 години от телеком сектора бяха изчислили, че проблемът с радионавигационните системи на самолетите може да бъде решен с не повече от 20 до 30 милиона лева. До решение обаче все още не се стига.

Другият нискочестотен спектър – този в 700 MHz, също в частично блокиран, а той е ключов за изграждането на мобилна 5G мрежа. Същото важи и за 3,6GHz – свободният ресурс към момента не е достатъчен за нуждите на сектора, обясняват от Теленор.

„В момента водим ползотворна дискусия с Министерство на транспорта и информационните технологии и съобщенията, с Комисията за регулиране на съобщенията и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, заяви Кинг. - Според всички нас оптимизирането на цените на радиочестотния спектър е важно условие за повече инвестиции в сектора на мобилните комуникации, което, от своя страна, ще повиши конкурентоспособността на страната.”

 

Цените на спектъра трябва да отразяват българските пазарни условия и да съответстват на средноевропейските нива, допълни Михаела Калайджиева, главен директор „Корпоративна политика“ в Теленор България. Според нея в момента те са „непропорционално високи“. Нейните изчисления показват, че еднократната такса за използване на спектър в 800 MHz е 2,5 пъти по-висока от средноевропейската цена, а годишната такса е двойно по-скъпа.

„Работим с КРС върху модел за определяне на икономически обосновани такси за необходимия спектър. Ако той бъде приложен, цените на честотите ще достигнат средноевропейските нива, които ще ускори инвестициите в мобилната мрежа през 2020-2023, в това число и 5G. Подобна стъпка ще доведе до социално-икономически ползи за държавата и обществото“, допълни тя.

Относно режима за изграждане и подмяна на телеком оборудване България отново е сред малкото страни, в които е запазен сложен и бавен разрешителен режим за технологично обновяване на базови станции. „В повечето държави това отдавна се прави без строителни разрешения“, каза Калайджиева, цитирайки сравнителен анализ на GSMA асоциацията. Облекчения на този режим са направени в законодателствата не само на Румъния, но и на Сърбия и Северна Македония.

В Унгария режимът е регистрационен, в Чешката република, където PPF Group също притежава мобилен оператор, изграждането е доста облекчено. В България за изграждане и обновяване на оборудването на всяка базова станция са нужни строителни разрешения като за 8-етаж блок. Според Калайджиева има надежда, че до края на годината поне разрешителните за обновяването на оборудването (не за изграждане на изцяло нови базови станции и антени) ще бъдат облекчени, като това ще е само първа стъпка в правилната посока. Изграждането на 5G мрежа, покриваща един голям град, ще изисква поставяне на много по-голям брой малки клетки, като има индикации, че ЕС подготвя директива в тази насока, облекчаваща именно микро сайтовете за 5G.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X