Интернет

Теленор пусна още една облачна услуга за бизнеса, за организиране на отпуските

Владимир Владков

Нова облачна услуга за бизнеса предложи Теленор, като този път тя е насочена към автоматизиране на процеса по заявка и одобрение на отпуски. Онлайн системата Otpuski.com дава възможност за проследяване на коректното използване на полагаемия отпуск на служителите, а на служителите и ръководителите осигурява лесен достъп до историята на използваните отпуски и до подадени заявки за отпуск.

Услугата включва достъп за служителите, които могат да разгледат историята на собствените си заявки, както и наличните и използвани дни отпуск (било то платен или неплатен). Системата осигурява и календар, от който мениджърите могат да виждат както своите отпуски, така и тези на служителите в екипите, които управляват. Софтуерът позволява известяване при едновременно отсъствие на служители, както и фирмена йерархия за одобрение на няколко нива.

Платформата Otpuski.com може да се използват от всяка точка, включително от мобилни устройства, като интеграцията ни не поставя специфични технически изисквания. Системата съхранява всички подадени заявления, както и пълна история на отпуските в компанията. Освен това заявленията, одобренията и заповедите за отпуск могат да бъдат отпечатани в съответствие с изискванията на трудовото законодателство.

Автоматизираното на процеса осигурява оптимизиране на графици и по-добро планиране на работните процеси, задължително посочване на заместващ колега, както и автоматични съобщения за нов отпуск, одобрение или отказ. „По този начин няма риск от едновременното отсъствие на служители в даден отдел“, обясняват от оператора. Информацията за отпуските се запазва до изтичане на договора с дадената компания плюс 1 месец.

Компанията, използваща услугата, може да създава различни отдели и да включва всеки служител в съответния отдел, като по този начин мениджърите следят процеса и отпуските на ниво служител, на отдел и на ниво цялата компания.

За улеснение на служителите разработчиците са предвидили и възможност за създаване на профил и използване на системата с техния Facebook профил. Уведомленията ще бъдат изпращани на e-mail регистриран във Facebook.

Теленор предлага услугата като пакетно предложение за компании с 11 до 30 потребители, като за двугодишен договор месечната такса е 49,90 лв. без ДДС, за при 1-годишен договор фирмите ще заплащат по 69,90 лв. без ДДС. Предлагат се и пакети с повече потребители. Но услугата Otpuski.com се предоставя от оператора в партньорство с трето лице.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X