Интернет

ЕК с инициатива за единен формат на електронните здравни досиета

Computer World

Иван Гайдаров

Европейската комисия (ЕК) стартира инициатива за разработване на единен формат за електронни здравни досиета, на базата на който да бъде изградена обща система за обмен на медицински данни на територията на ЕС. Тя би осигурила на европейските граждани достъп до собствените им здравни данни, където и да се намират на територията на ЕС, както и възможност за по-добра, персонализирана диагноза и лечение. Това заяви по време на официалното откриване на 14-та Национална конференция по е-здравеопазване, организирана от ICT Media, Мария Габриел, европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество.

Всички сме изправени пред едно невероятно голямо предизвикателство. Цифровизацията е навсякъде. За първи път имаме случваща се технологична революция, която е глобална, и засяга всеки сектор от икономиката и всяка част от нашето общество. В областта на здравеопазването има и едно допълнително предизвикателство – как Европа ще обедини експертиза и инвестиции, за да може медицинската наука да напредне, заедно с персонализираната медицина. Това е важно, защото искаме да се уверим, че сме способни да превърнем дълголетието в години, изпълнени със здраве”, коментира Мария Ганбриел, като добави, че европейските граждани разбират това, поне ако се съди от последното изследване на ЕК, според което 80% от европейците биха дали достъп до здравните си данни, ако са сигурни, че те са достатъчно добре защитени.

Дигитализация на здравеопазването и обща европейска система

По думите на българския еврокомисар секторът на здравеопазването е изправен пред редица трудности като забавеното внедряване на иновативни технологии и наличието на фрагментирани инициативи, на които липсва мащаб и добра координация на европейско ниво. Към тези въпроси се добавят и достъпа до личните данни, както и липсата на възможносто за персонализирано лечение.

Месец април 2018 г. предложихме набор от инициативи, които да позволят цифрова трансофрмация на здравеопазването и грижите в рамките на единния цифров пазар. Тогава ясно поставихме няколко цели. Първата от тях е да се подобри достъпа на пациентите до техните данни. Много държави членки вече започнаха да прилагат такива здравни досиета на национално ниво. Но остават два големи проблема – фрагментираност и липса на оперативна съвместимост. Финландия и Естония бяха първите държави членки на ЕС, които започнаха трансгранична обмяна на електронни рецепти и обобщена здравна информация. До момента има 22 държави, които са се ангажирали с това тази директива да стане общовалидна до 2021 г.”, обясни Мария Габриел.

За да бъдат преодолени тези предизвикателства, на 6 февруари ЕК отправя препоръка към страните членки на ЕС за единен европейски формат за обмен на електронни здравни досиета. “Много трудно бихме могли да имаме оперативна съвместимост и цялостна европейска система, ако не работим с единен формат. Засега това е препоръка, но това е етап, през който трябва да минем. Надявам се държавите да ѝ обърнат сериозно внимание и да я превърнем в нещо, което работи в полза на хората”, добави еврокомисарят.

Основната идея на инициативата е, когато човек отиде в друга държава от ЕС, да не минава отново през едни и същи изследвания, което би спестило време на пациента и разходи на болничните заведения.

Втората ни цел е общи стандарти и силна инфраструктура, за да стане възможно това обединяване на здравни данни в подкрепа на изследванията. Тук идва друга голяма инициатива на ЕК – Декларацията за геномната информация – която иска да подкрепи изследванията на здравните данни. Тук целта е, заедно с още 12 държави членки, до 2020 г. да бъде създадена европейска база с един милион човешки генома. С това даваме много ясна заявка за ресурс за изследователите, за да могат те по-задълбочено да изследват проблемите и да получим повече знания за различните заболявания”, обърна внимание Мария Габриел и добави, че третата цел на ЕК е свързана със завършването на цифровия единен пазар. Според нея в това отношение е много важно разработването на мобилни приложения, тъй като с тях се работи много по-добре и в областта на превенцията

Не на последно мястто, еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество разкри, че за периода 2021-27 ще бъде създадена нова програма – “Цифрова Европа” – с бюджет от 9 млрд. евро, като в нея здравеопазването е представено чрез пет ключови области – изкуствения интелект, супер компютъра, киберсигурността, цифровите умения и средства за цифрови хъбове.

14-та Национална конференция по е-здравеопазване се провежда под патронажа на Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание на Република България, с подкрепата на Sofmedica, Интер Бизнес 91 ЕООД, Kontrax, Dicota. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X