Интернет

Програмата на ЕК за дигитално развитие на Западните Балкани стартира от София

Computer World

Иван Гайдаров

Европейската комисия (ЕК) официално стартира програмата за засилване на дигиталата свързаност между Европейския съюз (ЕС) и страните от Западните Балкани. Инициативата, чието официално откриване стана факт по време на Дигиталната асамблея, която се проведе в Националния дворец на културата в София, цели да подкрепи прехода на региона към дигитална икономика и да направи достъпни за всички негови граждани ползите от този преход — ускорен икономически растеж, повече работни места, по-добри услуги и др.

“Цифровото пространство по определение няма граници, то обхваща региони и континенти. Целта на днешната Цифрова асамблея, на която даваме старта на Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани, като продължаваме да следваме ясния ангажимент, заявен от лидерите на ЕС в декларацията за подкрепа, подписана в София на 17 май. Целта на събитието е да се гарантира, че гражданите на региона на Западните Балкани могат в пълна степен да се възползват от предимствата на бързото и неизбежно цифрово преобразуване на света”, коментира по време на официалното откриване на Асамблеята.

По думите ѝ участието в програмата също така ще гарантира, че гражданите разполагат с необходимите умения, за да посрещнат потребностите на новата икономика, и ще спомогне за модернизацията на публичната администрация, повишаването на нивото на киберсигурността, разширяването на свързаността, подобряването на стопанския климат, а, не на последно място, гражданите ще разполагат с необходимите умения, за да посрещнат нуждите на новата икономика.

Ангажименти

В рамките на програмата, представителите на Западните Балкани — Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Македония и Сърбия — поемат редица ангажименти, свързани с инвестиции в широколентовата свързаност, като за целта ще бъдат отпуснати 30 милиона евро под формата на безвъзмездни средства, предназначени за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп в региона. По този начин ЕК се надява да мобилизира стратегическите инвестиции и да се насърчи социално-икономическият растеж. Първият инвестиционен пакет за техническа помощ по линия на механизма вече е одобрен за Албания.

Друго предизвикателство, с което трябва да се справят страните от Западните Балкани, е увеличаването на нивото на киберсигурността, доверието и дигитализацията на промишлеността, както и укрепването на цифровата икономика и общество.

Не на последно място, Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани си поставя амбициозната задача да стимулира научноизследователската дейност и иновациите в региона, като подпомогне разработването на съвременни цифрови инфраструктурни съоръжения и ги интегрира в нововъзникващото цифрово европейско научноизследователско пространство.

В замяна на изпълнението на тези ангажименти, ЕК ще си сътрудничи тясно с всички партньори и с властите от Западните Балкани с цел да се проучат начините за финансиране и координирано изпълняване на програмата в областта на цифровите технологии. Изпълнението на програмата ще се наблюдава от Инициативата за диалог между ЕС и Западните Балкани в областта на информационните и комуникационните технологии.

История

Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани беше представена на 6 февруари 2018 г. като една от шестте приоритетни инициативи в съобщение, озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“. Ангажиментът за стартиране на Програмата в областта на цифровите технологии беше обявен по време на срещата на върха за Западните Балкани в областта на цифровите технологии, състояла се през април тази година, на който беше оповестена и пътна карта за понижаване на таксите за роуминг между държавите от ЕС и партньорите от Западните Балкани.

Малко преди това, на срещата на върха в Триест през юли 2017 г. държавните ръководители от Западните Балкани се ангажираха с цифровата интеграция като един от четирите компонента на Многогодишния план за действие за регионалната икономическа област.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X