Интернет

Операторите да фокусират 5G усилията си в 10 ключови сектора

Владимир Владков

Фокусът на мобилната индустрия (телекоми и доставчици на оборудване и услуги) върху 5G вече се измества в посока ключове елемент от стратегическото им развитие. В най-новия си доклад за 5G-IoT, представен от Ericsson на Световния мобилен конгрес, компанията очерта пътна карта за операторите, чрез която те биха отключили потенциала на технологията за повече приходи от дигитализацията на индустрията, поддържана и от 5G свързаността.

В анализа на компанията се посочват в детайли начините, по които операторите могат да увеличат днешните си приходи с поне 36%, обръщайки сериозно внимание на нуждите на 10 ключови сектора. За целта специалистите на Ericsson са анализирали повече от 400 реализации на индустриална дигитализация в 10 вертикални пазарни сегмента. От тях са идентифицирани над 200 полезни примера, при които 5G би играла съществена роля.

Това не е първият доклад на Ericsson на тема „бизнес ползи от 5G”. В предишния доклад „Бизнес потенциала на 5G“ бе посочено, че операторите могат да добавят към прогонозираните за 2026 г. общи приходи в размер на 1,7 трилиона долара още 204 до 619 млрд. долара (или 12% до 36% повече). Тази „добавена стойност“ би се реализирала, ако те се насочат към цифровата трансформация на други индустриални сектори като автомобилостроенето и машиностроенето, в които да внедрят технологиите 5G-IoT.

В по-новия си доклад Ericsson разширява списъка с потенциални „ценни клиенти“ до 10 индустрии, включително енергетика и комунални услуги, промишленост, обществена безопасност, здравеопазване, обществен транспорт, медийна и развлекателна индустрия, автомобилна промишленост, финансови услуги, земеделие и търговия. В над 200 от анализираните случаи на цифрова трансформация 5G ще играе жизненоважна роля, твърдят от компанията. За по-голямо удобство те са групирани в клъстери, като са описани възможностите за вдигане на приходите и начините за преодоляване на предизвикателствата пред внедряването на все още развиващата се технология.

На тази база Ericsson е създала подробно ръководство за операторите как да се справят с редица предизвикателства, подчертавайки как да бъдат разгърнати сценариите за внедряване на технологията, така че индустриалните потребители да се възползват от пълния потенциал на цифровизацията.

Приходите от дигитализацията за ИКТ индустрията ще растат с 13,6% годишно за периода от 2016 до 2026 г., докато приходите на операторите от днешните им услуги ще растат едва с 1,5% на година. Тъй като 5G свързаността ще става все по-важна за всички видове индустрии, тя създава и по-широки бизнес перспективи за операторите. От цялата добавена стойност, асоциирана с 5G, през 2026 г., до 47% може да бъде доставена от оператори. Ericsson е идентифицирала в 9 клъстера около 90 на сто от „адресируемия“ бизнес потенциал на технологията. От тях най-големият клъстер е автоматизацията на процесите в реално време, който може да осигури до 101 млрд. долара през 2026 г. Големи шансове за успех имат и усъвършенстваните видео услуги, чийто потенциал за допълнителни приходи се оценява на 96 млрд. долара.

Тестовете за различните сценарии за използване на 5G започват още пред тази 2018 г., като дейностите в тази насока бързо ще набират повече играчи и партньори. Над 70% от компаниите, участващи в тези първи експерименти, планират да въведат технологията в реална експлоатация през 2021 г. В продуктивен режим най-вероятно ще влязат още през 2020 г. системите в енергетиката, промишлеността, обществения транспорт и финансовите услуги. Тези сектори ще предприемат по-бързи стъпки към 5G главно, за да се възползват от предимството на пионерите (73% от анкетираните), за да се позиционират като индустриален иноватор (54%), и/или да се възползват по-добре от предимствата на цифровата трансформация (53%). 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X