Интернет

Теленор България отчете лек спад за последното тримесечие на 2017

Владимир Владков

Лек спад на приходите с около 0,6%, но по-сериозно намаление на печалбата EBITDA от близо 10% отчете Теленор България за последното тримесечие на 2017 г. Оперативната печалба се свила с 15 на сто на годишна база за тримесечието, но само с 3 на сто за цялата 2017 г., показват данните от последния финансов доклад на Telenor Group.

Норвежката телеком група вече обяви, че води предварителни разговори за продажба на целия си бизнес в Източна Европа, преориентирайки се към пазари с по-добри перспективи за растеж.

Общите приходи на оператора у нас са 178 млн. лева за тримесечието и общо 675 млн. лева за цялата 2017 г. Намалението се дължи на по-слабите постъпления от абонаментни такси (-4%), но от взаимна свързаност (-6,7%), като тези по-слаби приходи са компенсирани само частично от засилената продажба на мобилни устройства, донесли близо 8% повече за периода октомври – декември 2017 г., и 10% повече за цялата финансова 2017 г.

Компанията отчита и по-висок среден приход от един потребител (т.нар. ARPU), който за последното тримесечие на м.г. е достигнал 14 лв. на месец при 13,3 лв. за същия период на 2016 г. По-високият показател ARPU се е оказал недостатъчен, за да се преодолее ефектът от спада на броя абонати, особено в предплатения сегмент, коментират от Telenor.

Всъщност броят на абонатите на оператора са намалели с около 80 хиляди през последните 3 месеца на 2017 г., така че в края на декември общият им брой е с 8% по-малко на годишна база – около 3,15 милиона.

В резултат на тези негативни тенденции печалбата на компанията преди данъци и амортизационни отчисления (EBITDA) се е свила с 10% до 56 млн. лв., но за цялата 2017 г. тя е 247 млн. лв., или спад с 1,6 на сто. „Намалението от 7% на оперативните разходи не беше достатъчно, за да се компенсират по-ниските приходи и увеличените разходи за роуминг в резултат от новата регулация в ЕС“, обясняват от Теленор България. 

Финансови резултати на Теленор България

Q4

Цяла финансова година

В милиона лева

2017

2016

Промяна

2017

2016

Промяна

Абонаментни такси и трафик

120

125

-4,0%

479

484

-1,0%

Взаимна свързаност

14

15

-6,7%

55

57

-3,5%

Други приходи от мобилни услуги

2

2

11

9

22,2%

Други приходи

41

38

7,9%

130

118

10,2%

Общо

178

179

-0,6%

675

667

1,2%

Печалба пред данъци, лихви и амортизации (EBITDA)

56

62

-9,7%

247

251

-1,6%

Оперативна печалба

28

33

-15,2%

125

130

-3,8%

Инвестиции

22

33

-33,3%

47

67

-29,9%

Брой абонати/промяна спрямо предишното тримесечие/ Общо (в хил.)

-80

-111

3153

3430

Среден приход от потребител (ARPU)

14,0 лв.

13,3 лв.

5,3%

13,6 лв.

12,80 лв.

6,0%

Желанието на Telenor Group

 за „оценка на оферта“ за поделенията й в Централна и Източна Европа може да се оправдае със сравнително по-бавния растеж на бизнеса в региона. Въпреки това нивата на EBITDA в България, Сърбия и донякъде Унгария са сравними като процент от приходите със резултатите на операторите в Скандинавието – Швеция и Дания, като само в Норвегия процентът на печалба е над 42% от оборота. В страните от Азия, където Telenor има добре установени оператори като Тайланд и Малайзия печалбата преди данъци е на нива 39% и 46%, а на развиващите се пазари като Мианмар, Пакистан и Бангладеш тя се движи в рамките на 43% до 59% съответно. В тези страни групата отчита и сериозен ръст на приходите – 9% в Пакистан и 12% в Бангладеш.

Групата отчита като успех прекъсването на тенденцията за непрекъснато повишаване на оперативните разходи, като през 2017 г. те са намалели общо с 3% годишно, което е заложено и в плана за периода до 2020 г.

В организационно отношение групата се стреми да създаде клъстерна организация на операторите, да затвърди проектно ориентиран начин на работа и да разчита на „точния брой служители“.

Сред стратегическите приоритети на Telenor Group за 2018 г. са фокусиране върху цифровата трансформация с цел подсигуряване на бъдещ растеж чрез по-добро потребителско изживяване. Цел остава и следване на плана за намаляване на оперативните разходи, възползвайки се от добрия пример през 2017 г. Освен това групата ще се стреми да си подсигури спектрален ресурс в Тайланд, както и да задържи пазарните си позиции в родната Норвегия.

Компанията ще се опита да повиши дела на продажбите през цифрови канали, разчитайки и на приложението MyTelenor, което вече работи във всички страни от групата и се ползва от общо 11 милиона потребители, като това води до съществено намаление на обажданията към съответните контактни центрове (общо 26% спад за всички телекоми от Telenor Group).

Подобрена ефективност на работата се очаква и от развитието на облачния модел – Telenor Cloud. Телеком групата планира трансформация на основните функции чрез виртуализация и хибридна облачна платформа, като 75% от ИТ ресурсите ще бъдат виртуализирани през 2018 г., а до 2020 г. 90% от функциите ще бъдат в Telenor Cloud, твърдят от ръководството.

Цифровата трансформация ще доведе и до намаляване на служителите, главно чрез автоматизация и цифрови взаимодействия с потребителите, опростяване на задачите и премахване на дублиращите се функции. Плановете са броят на служителите да намалява с около 2000 годишно общо за всички оператори от групата. През 2017 г. техният брой е бил 29700, или с 8% по-малко в сравнение с 2016 г. 


© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X