Интернет

ЕК призова за по-бърз напредък в борбата с нелегалното съдържание в интернет

Computer World

Европейската комисия призова всички заинтересовани страни за по-бърз напредък в борбата с нелегалното съдържание в интернет, включително онлайн терористична пропаганда и реч на омразата, както и с нарушаването на правото на интелектуална собственост. Това се случи по време на среща на няколко европейски комисари – зам.-председателят на ЕК Андрус Ансип, Димитрис Аврамопулос, Елжбета Бенковска, Вера Йоурова, Джулиан Кинг и Мария Габриел - с представители на онлайн платформи, които се събраха днес в Брюксел и обсъдиха постигнатия напредък.

"Комисията разчита на онлайн платформите за ускоряване на усилията им за справяне с тези заплахи бързо и всеобхватно, включително по-тясно сътрудничество с националните и правоприлагащите органи, засилено споделяне на опит между различните участници в интернет пространството и по-нататъшни действия срещу повторната поява на незаконно съдържание. Ще продължим да насърчаваме сътрудничеството със социалните медии за откриване и премахване на терористично и друго незаконно съдържание онлайн и, ако е необходимо, да предложим законодателство, което да допълни съществуващата нормативна уредба", се казва в позицията на ЕК

 

Прочетете още: Интернет гиганти се включват в борбата с фалшивите новини

Днешната среща е продължение на представените през септември 2017 г. насоки и принципи на Комисията за онлайн платформи, за да се подобри превенцията, откриването и премахването на незаконно съдържание онлайн. Те включват няколко стъпки:

Откриване и уведомяване: Онлайн платформите трябва да си сътрудничат по-тясно с компетентните национални органи като определят звена за контакт, които да осигурят бърза връзка с тях с цел премахване на незаконно съдържание. За да се ускори откриването, онлайн платформите се насърчават да работят съвместно с „доверени податели на сигнали“, т.е. специализирани организации с експертни познания за това какво представлява незаконно съдържание. Освен това те трябва да създадат лесно достъпни механизми, които да позволяват на потребителите да сигнализират за незаконно съдържание, и да инвестират в технологии за автоматично откриване.

Ефективно отстраняване: Незаконното съдържание следва да се отстранява възможно най-бързо, но когато може да се очаква значителна вреда, например в случаите на подбуждане към терористични актове, за премахването му могат да бъдат наложени конкретни срокове. Проблематиката с определените срокове ще бъде допълнително анализирана от Комисията. Платформите трябва ясно да обясняват на своите потребители политиката си относно съдържанието и да издават доклади за прозрачността, в които да посочват броя и вида на получените уведомления. Интернет дружествата също така трябва да въведат защитни мерки за предотвратяване на прекомерното отстраняване на съдържание.

Предотвратяване на повторна поява: Платформите трябва да вземат мерки, които разубеждават потребителите от многократно поставяне на незаконно съдържание. Комисията настоятелно препоръчва да продължи използването и разработването на автоматични инструменти за предотвратяване на повторна поява на вече премахнато съдържание.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X