Интернет

ЕК за пета поредна година провежда месец на европейската киберсигурност

Владимир Владков

Над 300 различни мероприятия ще популяризират онлайн безопасността в Европа по време на Европейския месец по киберсигурност (ECSM). Сред тях ще има конференции, работни срещи, обучителни семинари, презентации пред потребители, онлайн кампании и редица други събития. Фокусът на традиционната вече кампания през тази година е киберсигурността на работното място, управлението и защитата на личните данни, но също така киберсигурността в дома и уменията, които трябва да бъдат развити.

Стартът на тазгодишната кампания бе даден в Технологичния университет в Талин на 29 септември, като представители от европейския публичен сектор, индустрията, националните координационни екипи и академичните среди дадоха своите препоръки и съвети за подобряване на киберзащитата.

„Киберсигурността е основополагаща в цифровия свят. Тя е наша споделена отговорност, на всички нас, всеки ден. Приветствам съвместните усилия за популяризиране и по-добрата осведоменост и на гражданите, и на бизнеса, както и конкретните действия в областта на киберсигурността в цяла Европа“, заяви Андрус Ансип, вицепрезидент на ЕК за единния цифров пазар.

Мария Габриел, еврокомисар за цифровата икономика и цифрово общество допълни, че „в своя професионален и личен живот хората ще могат да разпознаят или да реагират адекватно на цифровите рискове, само ако са достатъчно добре информирани и притежават правилните умения. Европейският месец по киберсигурност е отлична възможност за допълним нашите планове да създадем по-безопасно киберпространство в Европейския съюз“.

Според изпълнителния директор на ENISA проф. Удо Хелмбрехт, Европейският месец по киберсигурност 2017 ще обедини експерти от целия ЕС, които да подобрят осведомеността на обикновените потребители по отношение на киберсигурността. Събитието е още възможност да напомним на всички огромното значение на кибер хигиената и че „киберсигурността всъщност е споделена отговорност“, добави проф. Хелмбрехт. „Спри се. Помисли. И тогава се свържи (в интернет)“, обяснява той.

Всяка седмица през октомври т.г. ще бъде посветен на една от четирите основни теми. Първата седмица до 6 октомври е фокусирана върху подобряване на киберсигурността на работното място. Различни събития ще се опитат да подобрят знанията и уменията не само на ИТ професионалистите, а и на висшето ръководство, и на служителите по отношение на новите заплахи, включително криптовируси, измамна е-писма (фишинг) и други зловредни кодове.

Темата на втората седмица от 9 до 13 октомври е свързана с управлението и защитата на личните данни. Целта на тези мероприятия ще е да покажат дали организациите са подготвени за новите европейски директиви и регулации, преди всичко GDPR и директивата за мрежова и информационна сигурност (МИС)).

В периода от 16 до 20 октомври основен фокус ще е киберсигурността в дома и заплахите, с които ще се сблъскат, включително от новите „Интернет на нещата“ и онлайн измами. Инициативата ще се опита да им предостави ценни съвети как да подсигурят своята домашна мрежа и как защитават своята онлайн неприкосновеност.

Последната седмица от европейския месец по киберсигурност е съсредоточена върху уменията. ЕК и ENISA заедно със своите партньори в страните членки ще търсят начини да подкрепят младите хора в придобиването на по-големи умения в тази област чрез различни образователни проекти и практически обучения. „Целта ни е младежите да развият тези умения и да създадат следващото поколение професионалисти в областта на кибер сигурността“, заявяват от ENISA.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X