Интернет

ЕС стимулира създаването на виртуален асистент за възрастни хора

Computer World

Проект за създаване на интегрирана система, която да помага на самотни възрастни хора, следейки техните здравни показатели, навиците им за хранене, движение и общуване стартира Европейският съюз. Той е част от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, а крайната цел е да се дължи максимално активният и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, както и да се подпомогне работата на тези, които полагат грижи за тях.

За създаването на виртуалният асистент „в подкрепа на активното стареене“ (SAAM – Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching) са заделени 4 млн. евро. Предвижда се системата да събира и анализира информацията чрез ециално изградена за целта онлайн платформа. При съмнения за проблем ще бъдат сигнализирани роднините или социалните служби.

Проектът започва на 1 октомври 2017 г. и ще продължи три години. По него ще работи международен консорциум, в който влизат 10 партньори от пет европейски държави. Сред тях са водещи висши училища като Единбургския университет (Великобритания) и Залцбургския университет „Париж Лодрон” (Австрия), словенските изследователски организации Университетски институт за рехабилитация и Технологичен институт „Йозеф Стефан”, доказани технологични компании като българската ScaleFocus и немската Interactive Wear AG. Участват също утвърдени неправителствени организации с опит в работата с възрастни хора – Българският червен кръст, „Каритас България“ и Европейската федерация на възрастните хора в Австрия.

Координатор на проекта е Балканският институт по труда и социалната политика в София, който от 2001 г. насам управлява и изпълнява множество социални проекти по различни програми на ЕС и други международни донори.

Бъдещата автономна модулна система ще бъде изцяло нов иновативен продукт както за България, така и за Европа. Тя ще предлага интегриран подход на въздействие и насърчаване на социалните контакти с помощта на информационните и комуникационни технологии.

Подобна иновация е необходима на европейските общества. Според данни на ЕС между 2010 г. и 2030 г. броят на хората на възраст над 80 години ще се увеличи с 12,6 милиона (57,1%). Този демографски процес ще има сериозни последици за системите на здравеопазването и социалните грижи. Ето защо Европа се фокусира върху стимулите за активно стареене. Един от начините за това е да се подкрепят хората в напреднала възраст да запазят добро здраве и да водят независим живот чрез адаптирана жилищна и общностна среда, която им позволява да останат в своите домове колкото е възможно по-дълго.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X