Интернет

Подписаха договорите за спонсорство по проектите на Мтел еко грант

Computer World

Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в Мтел и представители на организациите, които до края на годината ще реализират четирите екологични проекта, които получиха финансиране от Мтел еко грант през 2017 година, подписаха на 30 май договорите за спонсорство.

Повече от 4500 деца и младежи ще участват в четирите инициативи. Грантът е част от програмата за социална отговорност на компанията „Природа с бъдеще“ и се осъществява в партньорство с Фондация BCause (доскоро Фондация „Помощ за благотворителността в България“ - ФПББ). Общата сума, която програмата отпусна тази година, е близо 25 000 лева, като всеки от проектите получи до 7 хиляди лева за реализирането на своите идеи. Конкурсът се провежда за девета поредна година.

Първата кандидатура, която получи финансиране от програмата, е на Българска фондация „Биоразнообразие“. Проектът цели създаване на знания за българските биосферни паркове, които са част от световната мрежа на ЮНЕСКО. Той ще обхване ученици между 14 и 18 годишна възраст от населените места в близост до четирите новосъздадени биосферни парка “Сребърна” (Силистра), “Узундуджак” (Малко Търново), “Червената стена” (Асеновград) и “Централен Балкан” (Троян), които ще се включат в дейности, свързани с повишаване на уменията и знанията им и с популяризиране на биосферните паркове.

Идеята на Фондация „Училище за природата“ и читалище „Култура 1932“ от село Влахи до Кресна за променя на обществената нагласа към защитените видове е втория проект, който ще бъде реализирана чрез Мтел еко грант. Това ще стане чрез провеждането на еко лагери за децата и учениците, както и презентации за възрастните и родителите на тема предпазването на защитените видове.

Третият проект тазгодишното издание на Мтел еко грант е на национално читалище „Н.Й. Вапцаров“ от град Хасково. Той има за цел също да повиши информираността и знанията на учениците, учителите и родителите по отношение на опазването на околната среда, но комбинира умело ползването на новите технологии с работата сред дивата природа. Проектът включва изработването на комикс от децата и използване на мобилното приложение за наблюдение на птици в природата SmartBirds (финансирано от предишно издание на Мтел еко грант).

Последният проект, който получи финансиране по програмата на телекома е на Сдружение за дива природа „Балкани“. Тяхната идея включва използването на фотокапани и дрон, с който децата и учениците от софийското 51 СУ „Елисавета Багряна“ да могат да се запознаят по-отблизо с дивите животни в района на Драгоманското блато и Чепън планина.


Подписаха договорите за спонсорство по проектите на Мтел еко грант

© Computer World, Computerworld.bg

Общо 37 проекта се състезаваха за финансиране по програмата, като до финалния кръг достигнаха седем. Жури, съставено от професионални природозащитници, общественици и социални предприемачи избра четирите най-стойностни от тях, които да получат средства по „Мтел еко грант“.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X