Интернет

LTE тарифите в Европа са по-добри в Западна Европа

Владимир Владков

Point Topic следи таксите за 4G LTE тарифите, предоставяни от мобилните оператори в Европа, като последният доклад на анализаторската компания актуализира данните към 31 март 2017 г. Сравнени са средните месечни абонаментни такси и скоростите за сваляне, предлагани от мобилните оператори в 28 страни от ЕС плюс Норвегия и Швейцария. Всички цени са цитирани в щатски долари PPP (паритет на покупателната способност), за да бъде улеснено сравнението. От това тримесечие Point Topic включва в изчисленията си месечни 4G LTE тарифи, които предоставя поне 1GB данни. Освен това тарифи с таван 600GB са „причислени“ към безлимитните тарифи.

 

Тенденции при 4G LTE тарифите

През първото тримесечие на тази година средната месечна такса за LTE услуги за крайни потребители варира от $60 в Малта до $25 в Белгия. Както се вижда, България е в средата на класацията с тарифи, близки до тези на Австрия и Словения (вж. Фиг.1).

Фиг. 1. Средна месечна тарифа на дребно за 4G LTE услуги в PPP $, Q1 2017

В някои случаи по-ниската средна месечна такса се отразява на по-малко осигурен трафик на максимална скорост и обратното. Страни като Швейцария и Дания се отличават с много големи предлагани обеми и малки месечни такси, с други думи предоставят най-голяма добавена стойност за парите, плащани от абонатите. Това се отразява на средната цена за GB данни в тези страни, която е сред най-ниските в Европа (вж. Фиг. 2). В същото време 4G абонатите в Германия, Белгия, Испания и Словакия плащат високи месечни такси за минимални месечни обеми. За България средната цена на 1 GB мобилни данни е изчислен на малко над $2 (отново сравнено с покупателната способност PPP).

Фиг.2 Средна цена за GB мобилни данни в PPP долари, Q1 2017


LTE тарифите в Европа са по-добри в Западна Европа

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Може да се твърди, че 4G LTE абонатите в Дания, както и тези в Естония, Латвия, Австрия и особено във Финландия получават месечно обеми от данни, сравними с онези, които получава средния абонат на фиксиран широколентов пакет. Има обаче един аспект, който усложнява сравнението на мобилни широколентови услуги между страни и спрямо фиксираните широколентови услуги е фактът, че някои мобилни оператори не съобщават данни за скоростите при специфични 4G LTE тарифи. А дори да ги обявят, вариациите между теоретичния максимум на пропусквателната способност и актуалната скорост е много по-голяма при мобилната свързаност, отколкото при фиксираната. Действително получаваните скорости при 4G LTE мрежите варират според местоположението, дори в един и същи град.

Фиг. 3. Средна теоретична скорост към клиенти при 4G LTE услугите за домашни потребители, Q1 2017


LTE тарифите в Европа са по-добри в Западна Европа

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Фигура 3 показва кои страни инвестират повече във високи скорости и по-модерни 4G мрежи, включително в технология LTE-Advanced. В този контекст се отличава Дания, като средната скорост за сваляне от 71Mbps, предоставяна от датските оператори, е договорена с омбудсмана. На практика теоретичната максимална скорост на TDC за първото тримесечие е 412Mbps, а в района на Тиволи в Копенхаген максималната е 900Mbps.

Регионални особености

При сравнение на Източна и Западна Европа, страните от западната част на континента излиза начело както по отношение на средния обем данни, така и на средната месечна тарифа за 4G LTE мрежите.

Но и сред силните западни икономики има ярки контрасти между Швеция и Холандия например и избрани други 5 страни. През първото тримесечие на 2017 г. разликите между долния и горния праг остават твърде големи. Стартовото ниво на тарифите за неограничените данни в страните във високия клас са над два пъти по-големи от тези в ниския клас. В Австрия например стартовото ниво за неограничени 4G данни е $23 PPP, докато в Словения е $51 PPP (Фиг. 4).

Фигура 4. Месечната такса от стартовото ниво за неограничен обем данни за домашните 4G LTE тарифи, за Q1 2017 (тарифи без таблети)


LTE тарифите в Европа са по-добри в Западна Европа

© Владимир Владков, Computerworld.bg

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X