Интернет

Уеб платформа, дело на българи дава отдалечена заетост на хора в нужда

Computer World

Уеб платформата Transformify, създадена в Англия от двама българи – Лилия Стоянов, главен изпълнителен директор, и Десислав Каменов, главен технически директор, си партнира със социално отговорни бизнеси, за да осигури възможности за отдалечена работа за хора по цялото земно кълбо. Целта на платформата е да осигури отдалечена заетост именно на онези хора, които имат най-голяма нужда от такава:

- хора, живеещи в области с висока безработица. Според най-новите статистики, безработицата сред младежите в Гърция е достигнала 48,9%, в Испания – 45,3%, в Хърватия - 40,3%, в Италия – 39,1% и т.н.

- трудноподвижни хора

- самотни родители

- родители на деца със специални потребности

- възрастни хора

- младежи

- хора с диагностицирани увреждания

Работеща от януари 2016 г., платформата вече има регистрирани членове (хора, търсещи работа) от 87 държави, бизнес партньори от САЩ и ЕС, стратегически партньорства с Payoneer и Stripe за приемане и трансфер на плащания в цял свят.

Наскоро Transfromify обедини сили с Platinum Bay Technologies за да осигури възможности за отдалечена заетост за аутисти и със Solemates за аналогичен шанс за хора с увреждания на краката и ампутирани крайници.

37 процента от младежите с аутизъм прекъсват връзка със заобикалящия ги свят, без да имат възможност за започване на работа или обучение след завършване на средното училище. За сравнение, по-малко от 8 процента от юношите с други увреждания са живели в изолация. Приблизително един от всеки четирима младежи с аутизъм е социално изолиран, което означава, че никога не е виждал или говорил с приятели и не е бил канен на различни социални мероприятия през изминалите години. Близо половината от младите с разстройства от аутистичния спектър са били жертва на тормоз в училище. 27% от подрастващите са проявили някакъв тип необичайно поведение, в което те импулсивно са излезли от контролираната ситуация, с което са повишили риска от загубване или безследно изчезване.

Много бизнеси искат да предоставят възможности за работа на хора с разстройства от аутистичния спектър като част от програмите си за корпоративна социална отговорност, но е трудно да се свържат с такива хора, да научат какви умения имат, и не на последно място, да ги интегрират в екип и да ги ръководят. Transformify и Platinum Bay Technologies свързват аутистите с бизнеси, които биха ги наели на работа. Platinum Bay Technologies има безценен опит в управлението на екипи от аутисти и повишаване на тяхната квалификация и комуникационни умения.

Създателите на уеб платформата вярват, че отдалечената заетост може да допринесе за решаването на няколко от най-големите проблеми на съвремието:

- да помогне на хората в неравностойно положение да си осигурят достоен живот

- да понижи нивата на безработица в области с ниски нива на заетост

- да помогне за ограничаване на имиграцията, тъй като безработицата е един от водещите фактори за нея

- да помогне за баланса между пренаселените градове и опустелите селски райони

- ще допринесе за понижаване на емисиите на въглероден двуокис свързани с ежедневното пътуване от дома до работното място и в обратната посока

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X