Интернет

Големите данни вече си имат официален ITU стандарт

Владимир Владков

ИТ агенцията на ООН ITU работи от дълго време върху стимулирането на глобалното сътрудничество в различни технологични области, а преди няколко дни обявиха първия си стандарт за Големите данни.

Новият международен стандарт  подробно описва изискванията, способностите и употребата на облачно базирани Големи данни, като фокусът е върху гаранциите, че ползите от тях могат да бъдат постигнати в глобален мащаб. Той описва още как да бъдат развити облачни изчислителни системи така, че да предоставят услуги за Големи данни.

„Този нов стандарт на ITU предоставя международно договорени основи за облачно базирани Големи данни, каза Шейзъб Лий, директор на Бюрото за стандартизиране в телекомуникациите към Международния телекомуникационен съюз (ITU). - Той ще изгради сближаване в терминологията, използвана за описание на облачно базираните Големи данни и да предложи обща основа за разработването на услуги за Големи данни и поддържащите фи технически стандарти.”

В новия доклад на ITU са очертани препоръките и изискванията за събиране на данни, тяхната визуализация, анализ и съхранение, наред с други области, заедно със съображенията за сигурност.

Това, което не е напълно ясно, е дали спецификациите добавят значителна стойност към онова, което вече е било установено от доставчиците на решения в тази област.

„Ние сме по-скептични по отношение на международните стандарти в областта на данните, каза Алън Дънкан, директор изследвания в Gartner. - Не сме видели нито един от тях има огромно влияние.“

Онова, което се случва често, е преди да съществуват официални стандарти изобщо, пазарните сили са установили значителна степен на съвместимост, отбелязва Дънкан.

„Основанието за съществуването на стандарти е нещата да са оперативно съвместими, но при Големите данни това вече се е случило на практическо ниво, стимулирано от необходимостта продаваните решения да са в състояние да работят съвместно“, каза той.

Доставчици като Tableau, Teradata и Alteryx например вече са изградили взаимовръзки между своите платформи, добавя Дънкан.

Така че дори стандартът на ITU да се окаже „идеален на теория“, на практика той се появява последен на партито, коментира анализаторът.

IDG News Service

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X