Интернет

ЦИЕ - все по-интересен за доставчиците на корпоративни мобилни решения

Computer World

Все повече компании в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) възприемат мобилните решения като инструмент за увеличаване на своята продуктивност и конкурентоспособност. Мобилната работна сила в региона нараства, организациите разработват политики за нейното управление и възприемат продукти за управление, отчита IDC.

Анализаторът публикува резултатите от свое проучване, според което в Полша, Унгария, Чехия и Румъния се наблюдават най-големи възможности за доставчиците на корпоративни мобилни решения. В последната от изброените страни са налице и най-много компании с мобилна стратегия (36%). Междувремено в момента 75 на сто от мобилните телефони, доставяни в региона, са смартфони. Проникването умни устройства е тясно свързано и стяхното възприемане в работна среда.

От IDC отчитат, че мобилността се възприема по различен начин в отделните индустрии, т.е. доставчиците на съответните решения трябва да разбират специфичните им изисквания, както и какви са мотивите, стоящи зад подобни технологични инициативи. В някои сфери употребата на смартфони и таблети за достъп до системите на дадена компания може да се счита за основа на мобилната стратегия, докато в други най-важното може да бъде използването на устройства с увеличена здравина и издържливост.

За търговците и медийните компании в ЦИЕ увеличаването на продажбите е важен стимул при подобни проекти. Същевременно този фактор има далеч по-мака тежест за доставчиците на комунални услуги и за организациите от публичния сектор. По подобен начин намаляването на разходите при правенето на бизнес е важно за финансовите институции (17%) и търговците (14%), но нещата далеч не стоят така при телекомите и в медийния сектор.

От анализатора отчитат наличие на интересни възможности в при малките и средните предприятия. Въпреки че големите компании са по-активни по отношение на инициативите, свързани с мобилни решения, МСП сегментът е по-наситен с решения. Важно е да се отбележи, че са налице и разлики при подбирането на партньори за реализирането на такива проекти. Според IDC повечето компании идентифицират мобилните оператори като най-доверени партньори при закупуване на корпоративни мобилни решения за управление. Компаниите с над 1000 души пък обикновено избират системни интегратори като най-често срещаната втора алтернатива.

Най-големите предизвикателства пред мобилните инициативи на компаниите от ЦИЕ продължават да бъдат сигурността и съответствието с регулаторни изисквания. ИТ отделите в някои страни от региона (като Чехия и Полша) засега се въздържат от прилагане на BYOD (bring your own device – донеси своето устройство) политиката, тъй като често не са сигурни във възможностите си да поддържат необходимото ниво на сигурност. В други държави (като Румъния и Русия) е налице по-широко възприемане на BYOD, което повишава общото разпространение на тази политика в ЦИЕ до 12%. В Русия тя е предпочитана пред вариацията CYOD (choose your own device – избери своето устройство), където 26% от запитаните компании се спират на първата алтернатива и едва 4% на втората. За сравнение при чешките фирми положението е почти наобратно – 20 срешу 5 на сто.

Въпреки относителната младост на пазара на корпоративни мобилни решения, 38% от компаниите в ЦИЕ планират или вече са въвели нещо в тази насока. Очакванията на IDC са до две години техният брой да достигне 50 на сто.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X