Интернет

Мтел еко грант финансира седем екологични проекта

Computer World

Седем проекта, насочени към опазването на околната среда, спечелиха финансиране от седмото издание на начинанието Мтел еко грант. За финансиране по програмата право да кандидатстват имат организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза и читалища, регистрирани по Закона за народните читалища и ЗЮЛНЦ.

Основните области на финансиране по програма „Мтел еко грант – природа с бъдеще” - 2015 бяха:

1. Повишаване на участието на деца и младежи в дейности за опазването на биоразнообразието, включително и застрашените видове;

2. Насърчаване на практики за възпитание в опазване на околната среда за деца и младежи в детски градини и училища чрез извънучилищни дейности;

Отличените проекти са на три училища, две читалища и две екологични организации. Всяка година инициативата подпомага безвъзмездно идеи за възпитание в опазване на околната среда от цялата страна. Той е част от ежегодна дарителска програма за социална отговорност „Природа с бъдеще“ на телекома, който предоставя услуги на над 4,2 милиона клиенти. Инициативата финансира малки, но стойностни идеи в областта на екологията и се осъществява със съдействието на фондация „Помощ за благотворителността в България”.

Седемте проекта ще си поделят бюджета на програмата, който през тази година е над 40 000 лева, като максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 8 000 лева.

Илюстрация: Stuart Miles, FreeDigitalPhotos.netФинансиране ще получат Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново, Основното училище „Христо Ботев“ в бургаския квартал „Горно Езерово“ и Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Н. Вапцаров“ в село Средище, община Кайнарджа.

Журито на Мтел еко грант хареса също проектите на две читалища – в град Рила („Христо Ботев“) и в село Смилян, община Смолян („Асен Златаров“). Природозащитните организации, чиито проекти спечелиха финансиране от гранта, са „Българско дружество за защита на птиците“, клон Свищов и клона на Сдружение „Зелени Балкани“ от Пловдив.

Критериите за оценка на кандидатурите бяха качество и бюджет на проекта, предвидени резултати и ефект, както и капацитет на организацията, която го предлага.

Комисията за оценяване на предложенията включваше заместник-министъра на образоването и науката Ваня Кастрева; Евгения Друмева, главен редактор на „Нетинфо“; Константин Вълков, програмен директор на „Дарик радио”; Събина Панайотова – популярен блогър; Стефан Аврамов, еколог от Българската фондация „Биоразнообразие“; Елица Баракова, директор на фондация „Помощ за благотворителността в България“; Милен Атанасов, журналист в БНТ и Христо Даскалов, директор „Управление на доставките, логистика и операции“ в Мтел.

Илюстрация: Stuart Miles, FreeDigitalPhotos.net

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X