Интернет

Мобилните услуги с добавена стойност

Владимир Владков

Визтика на Voicecom
Когато Voicecom започва своята дейност през 2003 г., услугите с добавена стойност все още се използват основно за покупка и доставка на мобилно съдържание – картинки, рингтонове и други. С развитието на проектите, реализирани в Интернет, потребителите ангажират нарастваща част от времето, емоциите и забавленията си там. Закономерно се появи необходимостта от удобна за тях форма на плащания за виртуални кредити и стоки. Спецификата им е, че не могат да бъдат използвани за покупки на реални стоки и са свързани изцяло с потребителското преживяване в Интернет. „Експлозивно се появиха огромен брой проекти - социални мрежи, браузър базирани игри, телевизионни игри, портали с платено съдържание, хазартни игри и други. Потребителят трябва да плати за виртуален кредит, за да може пълноценно да консумира услугата. В световен мащаб този бизнес се измерва в милиарди долари", обяснява Благовест Йорданов, главен търговски директор на Voicecom.

„В момента усилията ни са съсредоточени в развитие на плащанията чрез SMS и директен билинг при оператора за офлайн услуги, добавя Благовест Йорданов. - Отлични възможности за реализиране на плащане чрез SMS например има в областта на продажбата на билети за различен вид транспорт. Voicecom натрупа значителен опит, обслужвайки SMS паркирането на град София за абонати на МТел, който опит се надява да може да приложи в аналогични проекти в различни сфери.

Като основно предизвикателство, Йорданов вижда известната неувереност за по-агресивно налагане на услугата от страна на мобилните оператори, продиктувана от опасения за увеличаване на броя неплащащи техни абонати. Опасенията са, че наличието на по-големи плащания може да стимулира абонатите към необмислено консумиране на лимита им и в резултат до невъзможност за абонатът да заплати не само за услугите с добавена стойност, а и цялата си сметка.

За момента най-скъпите плащания, дискутирани с мобилните оператори в България, са за 10 лв.

Смятам това за сериозна ниша за тях (мобилните оператори). Увеличавайки както размера , така и обхвата на плащанията, те биха се превърнали в реален конкурент на банките при плащанията на малки суми, тъй като банковите такси варират от 1 до 5 лв. на транзакция плюс времето, загубено от потребителя за попълване на бланки. Естествено, мобилният оператор също ще задържи комисиона с идентичен размер, но за потребителя е по-лесно да плати с SMS. Не е за подценяване и факта на импулсивната покупка, който е важен за някои бизнеси" , споделя виждането си Йорданов.

 

Мобилни приложения – точният момент или поредната мода?

Друга дейност, върху която се фокусира фирмата, е разработка на мобилни приложения. Стратегията е да се търсят клиенти както в България, така и извън нейните предели.

Борим се да излезем на международния пазар, тъй като България комбинира ограничен по размер пазар с нисък процент активни потребители, ползващи смартфоните си според реалните им възможности. Очаква се постепенна промяна, но със спокойни темпове. При малко над половин милион притежатели на смартфони и други мобилни устройства, планове за достъп до данни през мобилната мрежа имат около една четвърт от тях. Именно наличието на такъв план показва навиците на потребителя и по-скоро липсата им. Не са много и хората, опитващи се да управляват елементи на бизнеса си през мобилните си устройства", коментира Йорданов.

Това при положение, че цените на пакетите за достъп до данни през мобилната мрежа са неособено високи за бизнес потребителите. "За 15-20 лв. може да се купи мобилен дейта план, напълно достатъчен за редица бизнес дейности, които да повишат продуктивността на потребителите, коментира Йорданов. - Вероятно причините за невисоката активност се крият в непознаването на потребителите на възможностите, които им дават мобилните апликации по отношение на развитието на бизнеса им, а не като забавление."

„В нашия офис записът и обмяната на информацията, свързана с бизнес процесите е реализирана като вътрешна облачна услуга – проектите се създават и развиват във виртуално пространство, обяснява Йорданов. - До това пространство имат достъп всички членове на конкретния проект, могат да се прикачват и свалят документи, да се отчита времето за работа на всеки участник в проекта. Създават се и се разпределят задачи чрез софтуера." Всичко това води до значително нарастване на продуктивността, а оттам на ефективността на служителите и на компанията като цяло.

Непосредствената работа на много служители не е свързана с физическото им пребиваване в офиса. Воденето на кореспонденция по електронна поща, размяната и подписването на документи, банкирането, виртуалните конференции, продажбените усилия и отчитането им, счетоводството и по-точно тяхната реализацията като приложения за мобилни устройства и достъпността им като облачни услуги са сериозна предпоставка, позволяващи преодоляване на зависимостта от физическо пребиваване на конкретно място.

Това е един от магистралните пътища към постигане на по-зелена икономика, като инфраструктура у нас има, но липсват навици за оптимизиране на фирмените дейности, убеден е търговският директор на Voicecom.

Като част от дейността си фирмата предлага консултации за внедряване на оптимизационни решения.

 

Пътят напред - оптимизация на бизнес дейностите

Voicecom от години насочва интереса си към услуги, свързани с оптимизация. Отскоро компанията предлага у нас технология за гласово разпознаване и разбиране на потребителски заявки на българския език, което може да доведе до значително оптимизиране дейността на кол центровете чрез намаляване броя на „живите" оператори.

Друга интересна технология, която фирмата се опитва да развива на пазара, е тази на канадската компания V-Docs. Технологията предлага решение за дигитализиране на договори и други фирмени документи. Решението изключва изцяло генерирането на заместител на хартиен договор, като запазва само дигитално копие.

„...би било полезно за редица организации, които работят с голямо количество договори –куриерски фирми, доставчици на сателитни и кабелни ТВ услуги, изобщо фирми, които имат много абонати и договорите се преподписват периодично", смята Йорданов.

Според него би било подходящо и за държавната администрация, която чрез внедряването на подобно решение би постигнала значителни икономии. Двете основните части на решението са паралелно генериране на документ с въвеждане на информацията от документа в база данни и дигитализиране на подписи, положени на специализирано устройство.

Методът има значително предимство пред Универсалния електронен подпис – достъпен е офлайн, там където потребителят не може да използва УЕП."

 

Колко информация може да се събере в 160 символа?

„Много!", резюмира опита си Йорданов.

Основания за твърдението му е опита на фирмата в обслужване на клиенти изпращащи нотификационни SMS към техни потребители. Тази форма на комуникация с потребителите придобива все по-широки мащаби, движена от комбинацията от универсалност на технологията (SMS е част от базовия GSM стандарт и се поддържа от всички устройства) и ненадминат достъп до потребителите (телефонът е най-близкото до потребителя устройство).

Достъпът на клиенти до услугата е изключително облекчен и позволява гарантирано достигане до потребителите на конкурентна цена.

 

Мобилен маркетинг

Поредното направление в дейността на фирмата е мобилният маркетинг, като компанията предлага услуги от А до Я – генериране и обработка на регистрацията на уникални продуктови кодове, създаване на промоционални WEB сайтове, обслужване на промоционални Facebook приложения, осигуряване на call център.

Фирмата е лидер в областта, като обслужва средно повече от 10 промоции на година за клиента като Nestle; Henkel, Pepsi, Девин, Тимбарк и др. 

Разговора води Владимир Владков

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X