Интернет

Р. Венелинова: Надявам се горещата телефонна линия за изгубени деца да заработи още тази година

Computer World

2 декември 2011 г. бе датата, поставена “провизорно” от КРС като срок за стартирането на единния европейски хармонизиран номер 116 000 в България, който ще функционира като гореща телефонна линия за изгубени и експлоатирани деца. Поддържането на националната телефонна линия се очакваше да струва по 150-200 000 лв. на година, като в началото трябваше да се предвидят средства и за сериозна информационна кампания, за да няма грешни послания към обществото. Фондация „Център Надя“ бе избрана за оператор на горещата телефонна линия. Организацията ръководи и пилотния проект за гореща национална телефонна линия за деца “Говори с приятел на 0800 19 100” в България отпреди 4 години. Телефон 116 000 е определен от Европейската комисия за единен хармонизиран номер, на който да се приемат сигнали за изчезнали деца от 2007 г. За развитието по проекта разговаряме с д-р Росанка Венелинова, изпълнителен директор на Фондация „Център Надя“. 

Д-р Венелинова, кога се очаква да започне дейност Горещата телефонна линия за изчезнали деца 116 000 в България? Първоначалните очаквания на КРС бяха тя да е факт към декември 2011 г.?

Още със самото издаване на това решение на националния регулаторен орган – Комисията за регулиране на съобщенията, обяснихме, че срокът от една година, който беше зададен, не беше реалистичен.

Практиката показа, че не винаги резултатите зависят единствено от ресурсите като хора и финанси, но и от техническото обезпечаване. Свършихме много работа по отношение на разписването на взаимните отговорности с правоприлагащите органи. Миналата година дълъг период от време посветихме на подготовка на протокола за взаимоотношения, като разписахме и допълнително споразумение, визиращо действията стъпка по стъпка при случаи на изчезнали деца между Министерството на вътрешните работа и Център „Надя“.

Първоначално телекомуникационната компания М-Нетуърк беше поела ангажимент като изпълнител по отношение на комуникационната свързаност на горещата телефонна линия и контактен център и дори изготви техническата спецификация, докато ние имаме компетентност в социалните дейности и работата с деца, жертва на кражба, отвличане и изгубване и техните семейства. За съжаление след сделката от страна на Мобилтел за изграждане на мрежата на М-Нетуърк, нямаше интерес от тяхна страна в продължение на 1 година и ние се принудихме да започнем наново преговори с телекомуникационни оператори. В момента сме на сериозен етап от преговорите си с Виваком.

По-важно е не стартирането на безплатната услуга за обаждане на горещата телефонна линия и психологическа подкрепа, а гарантирането на стабилността и устойчивостта на проекта. Има определени европейски стандарти, към които трябва да се придържаме при изпълнението на проекта. Въпросът не е да развеем байрака и след няколко месеца да се окаже, че няма нужното финансиране.

Важен фактор за успеха на инициативата е наличието на обучени и подготвени консултанти-психолози и връзката с разследващите органи.

Услугата, която ще предоставя 116 000, не е свързана с конкретен бюджет. В края на 2011 г. Европейската комисия обяви оперативни грантове, ние кандидатствахме и България бе сред одобрените предложения. Заложената финансова помощ следва да се използва целево единствено за развитието на националната гореща линия 116 000.

Ще имаме обаче сериозни затруднения с осигуряване на техниката, за която не са предвидени средства в програмата. Има доста препъникамъни за изпълнението на проекта. Но това са тегобите на организациите от гражданския сектор.

На какъв етап са преговорите с мобилните оператори?

Очакваме всеки момент отговор от страна на Виваком, която да осигури комуникационната свързаност. Телеком операторът е изградил добре работещ механизъм при Националната телефонна линия за деца 116 111, така че можем да взаимстваме натрупания опит по тази инициатива. Решението е важно и не може да бъде взето прибързано.

 Кога и по какъв начин се очаква да бъде осигурено финансирането, започването на работата и поддръжката на нужния за функционирането на горещата телефонна линия контактен център, който да е активен денонощно?
    


Р. Венелинова: Надявам се горещата телефонна линия за изгубени деца да заработи още тази година

© Computer World, Computerworld.bg

Смисълът на телефонната линия със специално предназначение с много висока социална значимост, е не само да бъдат поемани и прехвърляни обажданията, а реално да се работи с децата и семействата за преодоляване на проблема. Особено тежка е ситуацията при смъртни случаи на изчезнали деца, тъй като тогава психологическата травма за близките е много сериозна. Важно е контактният център да има връзки с мрежи от хора, които не са само от доброволци в столицата, но и с организации в цялата страна. Ще са необходими и доброволци за разпространяване на адекватно и синхронизирано материалите, които ще популяризират проекта.

Контактният център трябва да има и връзка със система за ранно оповестяване за изчезнали деца, която да съществува към структурите на правоприлагащата система – такава все още не е изградена в България. Подобна система би помогнала много за бързо алармиране и адекватна реакция сред цялото общество при случаи на изчезнали деца.

Националният контактен център ще бъде част от Балканския център за изчезнали, трафикирани и сексуално малтретирани деца.

Наскоро ЕС прие промени в директивата за универсалните услуги, с която задължава държавите членки да хармонизират законодателствата си и да направят наистина достъпни тези услуги за гражданите. На този етап ЕС има само решение за въвеждане на номера с висока социална значимост, но се надявам скоро да бъде приета и директива. В момента в 17 от 27-те страни в ЕС номер 116 000 е оперативен.

Какво да очакваме в рамките на тази година?

Надявам се още тази година единният европейски хармонизиран номер 116 000 да заработи в България.


Разговора води Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X