Интернет

България става регионален център за суперкомпютърни изследвания

Владимир Владков

Linux базираната суперкомпютърна система на IBM, разчитаща на 8192 микропроцесора за постигане на производителност от 23,42 трилиона операции в секунда (TFLOPS), е основата на новия Национален суперкомпютърен център, открит официално на 9 септември от министър-председателят Сергей Станишев. Центърът се намира в сградата на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) и ще помогне на България да осъществи редица научни изследвания и да ускори напредъка на страната чрез изграждане на икономика, базирана на знанието. „Друг такъв център няма в Югоизточна Европа, което осигурява конкурентно предимство на България. Освен това сме постигнали договореност с ЕС сега създаденият център да се превърне в регионален Център за суперкомпютърни изчисления.
Машината IBM Blue Gene/P е сред стоте най-мощни суперкомпютри в света. Тя ще се използва за научни изследвания в областта на медицината, за ускорено откриване на лекарства, финансово моделиране, в сферата на образованието, както и за изследване на сеизмичната устойчивост на сгради и рискът за населението при бедствия, заяви премиерът. Центърът в ДАИТС ще се ползва съвместно от консорциум, включващ Софийският университет, ТУ - София, Медицинска академия и БАН, а мощността му може да бъде от полза и за частни български фирми, допълни той.
От своя страна, Пламен Вачков, председател на ДАИТС, каза, че изчислителна мощност на суперкомпютърния център ще се ползва от организации като БАН, Министерството на финансите и различни български университети за комплексни научни изследвания. Министерството на финансите и Националният център по геномика и протеомика на човека например ще разчитат на Blue Gene/P в рамките на сътрудничеството си с изследователската лаборатория на IBM в Цюрих при проекти от областта на финансовото моделиране, геномните изследвания и създаването на лекарства (моделиране на протеин лекарствените взаимодействия и др.).
4 са целевите области, в които ще се бъде „впрегната" изчислителната мощ на Blue Gene/P:
ДНК базирана диагностика. Тези компютърни алгоритми спомагат за изолиране на ключовите гени, причиняващи най-честите заболявания. Информацията за тях и техните протеини би разкрила механизмите за поява и развитие на заболяванията, а по-този начин ще помага за създаването на ефикасни лекарства срещу тези болести, заяви Пламен Вачков.
Ускорено откриване на лекарства - Blue Gene/P ще се използва за симулации при създаването на нови лекарства - процес, който в реалния живот отнема много време и средства. Компютърното моделиране на лекарства е синтез на математически, физични, химични и биологични процеси във високопроизводителна компютърна среда. Супермашината на IBM ще обработва огромно количество информация, която ще се филтрира по подходящ начин и ще се стигне до формулирането на тенденции и изводи, залагани при създаването на нови лекарства, смятат специалистите от Медицинска академия.
Финансово моделиране - Blue Gene/P може да обработва огромни масиви от данни в интерактивна среда, а обменът на информация е непрекъснат по време на целия финансов цикъл. Това подобрява качеството на използваните финансови модели и увеличава достоверността на финансовите прогнози, което е залог за по-качествено бюджетно планиране и за по-добро прогнозиране на бъдещи финансови сътресения, според ексертите от Министерството на финансите.
Насърчаване на уменията на българските студенти - съвременните университети се стремят да въвеждат най-бързите, иновативни и рентабилни образователни модели, които най-точно да превръщат интелектуалния потенциал в полезна и практична информация в помощ на бизнеса и обществото. IBM Blue Gene/P ще предостави на студентите от българските висши учебни заведения необходимата им компютърна мощ и системни ресурси, което ще подобри качеството на тяхното образование и ще повиши авторитета на България в изследователските и академичните среди.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X