Компютърен Хардуер

Рекорден ръст на пазара на монитори през 2020 г.

Александър Главчев

Повече от 39,2 милиона компютърни монитора са продадени в световен мащаб през Q4 2020, което е с 16,9% повече спрямо аналогичния период на предходната година, докладва IDC. За цялата година пък доставките са нараснали с 8,3% - такъв темп на растеж все още не е наблюдаван от анализаторите.

Огромното търсене на монитори през четвъртото тримесечие се дължи на комбинация от фактори: преминаването към дистанционна работа и обучение, както и недостигът на компоненти за производството на такива продукти и нарастващите логистични разходи. Някои производители са решили да увеличат запасите си, преди цените на компонентите да се повишат.

На фона на всеобщия ръст обаче дялът на най-големите производители на пазара е намалял, тъй като корпоративните клиенти не отделят големи средства за закупуване на монитори, а натовареността на офисите остава ниска. Като следствие акциите на Dell и HP, опериращи предимно на корпоративния пазар, са намалели през миналата година годината съответно от 21% на 19,3% и от 14,8% на 13,5%. В същото време TPV е увеличила продажбите си с 9,3% до 19,25 хиляди монитора и е излязла на второ място след Dell в общата годишна класация на IDC.

Анализаторите смятат, че недостигът на компоненти ще продължи през първата половина на 2021-ва, а продажбите на монитори в световен мащаб ще нараснат с 8,7% до края на годината.


Водещи доставчици на монитори
Компания Доставки през 2020 (млн.бр.) Дял от пазара през 2020 (%) Доставки през 2019 (млн.бр.) Дял от пазара през 2019 (%) Ръст 2020/2019 (%)
Dell Technologies 26,434 19,3 26,461 21,0 -0,1
TPV 19,248 14,1 17,605 14,0 9,3
HP Inc. 18,500 13,5 18,626 14,8 -0,7
Lenovo 14,361 10,5 13,503 10,7 6,4
Samsung 11,754 8,6 9,001 7,1 30,6
Други 46,317 33,9 40,902 32,4 13,2
Общо 136,615 100,0 126,099 100,0 8,3
Източник: IDC, март 2021

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X