Компютърен Хардуер

Два европейски ИТ проекта ще реализира Националният институт по криминалистика

Владимир Владков

Два проекта за обновяване на оборудването на Националния институт по криминалистика бяха стартирани днес. С единия ще бъде обновено оборудването за техническо изследване на документи в НИК-МВР, а с втория - оборудването на Гранична полиция във връзка с измененията в Регламента "ЕВРОДАК". Проектите са финансирани от Националната програма на България за подпомагане от фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014-2020. Общият бюджет на първия проект е 821 448 лева с ДДС, а на втория - 445 365 лева с ДДС. Периодът на изпълнение и на двата проекта е 24 месеца. Заложената цел е подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на ЕС, заявиха от МВР.

По първия проект ще бъде закупена "нова специализирана апаратура за детайлно техническо изследване на документи за пътуване на български и чужди граждани", обясняват от вътрешното министерство. Те твърдят, че така "ще бъде подобрен техническият капацитет при извършване на експертизи на документи за пътуване на български и чужди граждани. Ще се разширят възможностите за по-пълноценно и всеобхватно изследване на документи за пътуване на български и чужди граждани, като същевременно ще бъдат осигурени по-голяма обективност и по-високо качество на изготвените експертизи", допълват от МВР.

По проекта се предвижда доставка на технически средства и програмни продукти, необходими за повишаване на изследователския капацитет и поддържане на съвременно и адекватно ниво на обезпеченост за техническо изследване на документи в сектор "Документни изследвания" при НИК-МВР. "Закупуването в рамките на проекта на ново, съвременно оборудване, със своите множество нови функции и възможности, до голяма степен ще надгради системите за изследване и ще компенсира посочените затруднения, като ще постави дейността на Лабораторията по техническо изследване на документи в НИК-МВР на съвременно европейско и световно равнище", коментират от МВР.

В рамките на втория проекта "Обновяване оборудването на гранична полиция във връзка с измененията в Регламента "ЕВРОДАК" се предвижда обновяване на специализирани биометрични станции на системата, разположени в структурите на ГДГП. Чрез използване на развитието на биометричните технологии и включването на лицевата идентификация при проверката на лица - нарушители на граничния режим на Република България, ще се постигне подобрена идентификация на лицата. Това е особено полезно в случаите на липсващи или умишлено увредени пръсти, осигурява се по-висока степен на контрол и защита на външните граници, включително пресичане на незаконната имиграция.

Два европейски ИТ проекта ще реализира Националният институт по криминалистика

© МВРДва европейски ИТ проекта ще реализира Националният институт по криминалистика

© МВР


Обновяването на специализираните биометрични станции включва цялостна подмяна на 27 специализирани биометрични станции и закупуване на 4 допълнителни, както и обновяване и допълване на 33 специализирани биометрични станции с допълнителни устройства (скенери за пръстови отпечатъци и документи), с оглед измененията в Регламента "ЕВРОДАК". Самата ЕВРОДАК е база данни на ЕС за дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище, за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на лица, подали молба за убежище. Системата е създадена през 2000 г. (с Регламент (ЕО) № 2725/2000) и функционира от 2003 г. Еврокомисията счита, че тя е много успешен информационно-технологичен (ИТ) инструмент.

По проекта е планирано и съответно обучение на служителите, работещи със системата - 8 специализирани курсове с обучители - служители на НИК-МВР. В системата ИСУН обаче липсва информация за изпълнителите на двата проекта.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X