Системи За Съхранение

Пиезоелекричният ефект ще намали потреблението на твърдите дискове

Александър Главчев

Изследователи от Майнцкия университет в Германия откриха начин за значително намаляване на потреблението на енергия при запис на магнитни носители. При традиционната технология това става чрез пропускане на ток през сложна феромагнитна структура, като създаващото се магнитно поле се изменя посоката на намагнитизирането на материала.

Ако към структурата бъде добавен тежък метал (например платина), то електроните ще преминават от него към феромагнитния слой и в резултат необходимата сила на тока намалява няколко пъти.

Изследователите са успели допълнително да увеличат ефективността на този процес, добавяйки и пиезоелектричен слой. Електрическото поле, приложени към пиезокристала, предизвиква деформация, което облекчава смяната на посоката на намагнитизирането на прикрепения към него феромагнитен слой. Възможно е въздействие само върху отделен участък от кристала, чрез което ефективността на се увеличава само там.

Интересна възможност е, че технологията може да отвори вратите за допълнително уплътняване на записа в традиционните твърди дискове, позволявайки съхраняване на данни на няколко нива.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X