Компютърен Хардуер

Brother залага екологични стандарти в решенията си за печат

Computer World

Японската технологична компания Brother се стреми да реализира принципите на кръговата икономика – задълбочена концепция, която възприема рециклирането като последен вариант за опазването на планетата. Водещи в тази насока са рециклиращите технологични подразделения на Brother във Великобритания и Словакия.

Принципите на кръговата икономика

Пластмасите за еднократна употреба често се радват на медийно внимание и това е съвсем заслужено.

Европейските потребителите консумират 58 милиона тона пластмаси годишно, от които 39% се изгарят, а 31% или 25,8 милиона тона се изхвърлят. Това означава, че едва 30% се рециклират.

Като компания Brother полага усилия за решаване на проблема като работи съобразно принципите на кръговата икономика, включващи намаляване, повторна употреба, възстановяване, ремонтиране и рециклиране.

При фокусиране върху повторното използване, възстановяването и ремонта консумативите за принтери могат да се използват неколкократно.

Ако пластмасовите части не могат да бъда използвани за производство, Brother ги смила до форма, в която могат да бъдат рециклирани, което прави частите, излезли от употреба, полезни под формата на материали за нови продукти.

Завръщане към производствените схеми

Фактори като цена и логистика правят рециклирането и повторното производство много трудни.

За създаването на ефективен процес, обаче, трябва да бъдат взети предвид широк набор от пластмасови съединения, променящи се изисквания към качеството и специфики на фирмения дизайн.

Този микс от фактори означава, че за производителите е най-изгодно да използват и рециклират своите собствени пластмасови части или продукти. Този факт не убягва и на регулаторните органи, които изискват и насърчават схемите за връщане с цел рециклиране.

Печатната индустрия е натрупала много опит в това отношение. От много години клиентите връщат мастилници и тонер касети на производителите.

Тази уникална позиция позволява на Brother да въвежда иновации и да подобрява рециклирането като извършва анализ на излязлото от употреба оборудване.

Колкото по-зелено, толкова по-добре

През годините центровете за рециклиране на Brother във Великобритания и Словакия успяха да постигнат сериозен прогрес по отношение на повторната употреба и рециклирането на пластмаси.

Към момента 60% от изходната продукция на европейските заводи е съставена от възстановен и рециклиран материал.

Анализът спомага за намаляване на използването на първични суровини при производството на тонер и за подобряване на дизайна на мастилниците с цел постигане на по-добра производителност, капацитет и дълготрайност.

Комбинацията от качество и устойчивост завършват цикъла на кръговата икономика, при който оптимизациите в дизайна помагат за увеличаване на общия процент на рециклиране. Някои от новите модели продукти могат да бъдат използвани два или три пъти, което увеличава дела на повторното производство с над 10%.

Потребителите, търсещи зелено решение за печат, трябва да имат предвид факта, че неоригиналните имитиращи консумативи често не подлежат на повторно използване и рециклиране заради неясния си материален състав. Така че, ако искате да сте сигурни за качеството и да знаете, че допринасяте за опазването на околната среда, само оригиналните консумативи гарантират това.

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X