Компютърен Хардуер

Пазарът на корпоративни системи за съхранение с 19,4% ръст през 3Q18

Computer World

Приходите на доставчиците на системи за съхранение в корпоративния сектор в глобален мащаб достигат 14 млрд. долара през третото тримесечие на 2018 г., което представлява увеличение от 19,4% в сравнение с предходната година. Според констатациите на IDC общият капацитет на доставките през тримесечието е нараснал с 57,3% и стига нива от 113,9 екзабайта.

Иначе, Dell Technologies се нарежда на първо място сред най-големите доставчци за тримесечието, като представлява 19,2% от общите приходи от системи за съхранение в световен мащаб. Доставките на компанията нарастват с 21,8% в сравнение с предходната година.

Hewlett Packard Enterprise, заедно с новата група H3C, се нареждат втори с 16.4% от приходите, което е спад от 3.3% на годишна база.

NetApp генерира 5,8% от общите приходи, което я превръща в третия по големина доставчик през тримесечието - 15,3% ръст в сравнение с предходната година.

Назад в класацията се нареждат още Hitachi, Huawei, IBM, Lenovo и Inspur, които са "статистически обвързани" с четвърта позиция с дялове от 3%, 3%, 2,9%, 2,6% и 2,2%.

Продажбите на системи за съхранение на данни директно от производители към клиенти с хипер мащабни центрове са представлявали 27,7% от световните разходи на този пазар през тримесечието, което е ръст с 45,8% спрямо същото тримесечие на 2017 г. "Резултатите от третото тримесечие показват устойчивост на растежа, реализиран през първата половина на 2018 г., дължащ се на продължителен цикъл на опресняване на инфраструктурата, инвестиции в натоварвания от следващо поколение с по-голямо количество ресурси и разширено използване в публичните облачни услуги", коментира Себастиан Лагана, мениджър на проучването в IDC, и добавя: "Компаниите ценят стойността, която данните предоставят за техните операции, ангажираност на клиентите и иновационни инициативи. В резултат на това има непрекъснати инвестиции в системи за съхранение, които поддържат ефективно потребление и разпространение на данни”.

Според него приходите, генерирани от групата на производителите, които продават директно в хипер-центровете за данни, са се увеличили с 45,8% и достигат 3,9 млрд. долара през тримесечието, което представлява 27,7% от общите инвестиции за съхранение на корпоративния сектор през периода.

Освен това продажбите на сървърно базирани хранилища се увеличава с 10,1% спрямо същия период на миналата година, а приходите стигат нива от 3,8 млрд. долара, или 27,3% от общите инвестиции за съхранение на бизнеса.

Пазарът на външни системи за съхранение възлиза на 6,3 млрд. долара през тримесечието, което е с 12,5% повече от същия период на миналата година.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X