Компютърен Хардуер

IDC: Продължава бързият ръст при носимата електроника

Computer World

Основната маса електронни аксесоари, която ще бъде доставяна през следващите години, ще бъдат часовници (обикновени и “умни”, т.е. способни да работят с външни приложения), гривни и други устройства, предназначени за носене на китката, считат анализаторите от IDC. Продажбите на дрехи с вградена електроника, слушалки и други по-малко известни типове продукти пък ще растат с изпреварващи темпове.

През тази година, според прогноза на аналитиците, в световен мащаб ще бъдат продадени 121,7 млн. бр. електронни аксесоара – с 16,6 на сто повече спрямо 2016 г. До 2021-ва доставките ще достигнат 229,5 млн. устройства годишно, като средният годишен ръст дотогава ще е 17,2%.

Най-разпространените платформи ще продължават да са Apple и Android Wear, но на пазара ще има и самостоятелни операционни системи – например Java-базираната Connect IQ, разработвана от Fitbit и Garmin.

Сегментът на гривните ще нараства с едва 1,9 на сто годишно. Пазарът на такива устройства ще се консолидира около лидерите, като по-малките компании ще трябва да преразгледат стратегиите си, считат от IDC.

Дяловете на облеклото и слушалките (без тези, предлагащи само Bluetooth връзка) ще нараснат от съответно 2,3 и 1,5 на сто през 2017-та до 5,1 и 4,6% в края на разглеждания пет годишен период. При дрехите на голямо търсене ще се радват устройства, предназначени за спортисти, а при слушалките – музикалните плейъри, макар че анализаторите очакват и поява например на продукти за превеждане на говор.

Световен пазар на носима електроника

Категория Доставки през 2017 г. (млн.бр.)
Дял от пазара през 2017 г. (%)
Доставки през 2021 г. (млн.бр.) Дял от пазара през 2021 г. (%) Среден годишен ръст 2017-2021 (%)
"Умно" облекло
2,8 2,3 11,6 5,1 42,8
Слушалки 1,8 1,5 10,5 4,6 54,4
Модулни устройства
1,6 1,3 1,5 0,6 -2,8
Други 0,4 0,3 0,2 0,1 -10,5
Часовници 67,4 55,4 154,4 67,3 23,0
Гривни 47,6 39,1 51,3 22,4 1,9
Общо 121,7 100,0 229,5 100,0 17,2

Източник: IDC, септември 2017 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X