Компютърен Хардуер

Продажбите на продукти за публични облаци бележат стабилен ръст

Computer World

40,1 млрд. долара приходи и 12,4% ръст през настоящата година очаква IDC при ИТ инфраструктурните продукти за изграждане на облачни системи. В тази категория анализаторите включват сървъри, системи за съхранение на данни от корпоративен клас и етърнет суичове.

Очаква се публичните облачни центрове за данни да генерират 60,7% от тази сума. Пак там ще е и най-големият ръст – 13,8%. Отдалечено разположените (off-premises) частни инсталации ще представляват 14,9 от сумарните инвестиции, като разходите в тази насока ще се увеличат с 13,8 на сто. Локалните инсталации пък ще представляват 62,2% от разходите за частни облачни решения, като техният ръст ще е 9,6% спрямо 2016 г.

Нещо, което обединява всички региони през настоящата година са увеличените разходи за облачна инфраструктура и свиващите се инвестиции в не-облачна така, подчертават анализаторите. Световните разходи за втората група решения ще намалеят с 4,6% през 2017 г. През настоящата година те ще представляват 58,7% от сумарните разходи, след като през миналата година бяха 62,6%.

За идните пет години от IDC предвиждат 11 на сто среден ръст при продажбите на инфраструктурно оборудване за отдалечено разположено облачни системи, като техният сумарен обем ще достигне 45,7 млрд. долара през 2021 г. Публичните центрове за данни ще генерират 79,8% от тази сума, като техният ръст също ще е 11%. Инвестициите в отдалечени частни инсталации ще се увеличат с 11,3%. Сумата от всичко изброено, плюс локално продажбите на продукти за локални частни облаци ще изпреварят разходите за не-облачна инфраструктура до 2020 г.

Средният ръст при разходите за локални облачни решения ще е 10,5% до 2021 г. Тези за не-облачни инсталации (както локални, така и отдалечени) пък ще се свиват с 3,1% годишно.

Структура на продажбите на инфраструктурно ИТ оборудване (%)

  2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*
Традиционна ИТ инфраструктура 66,73 62,57 58,66 55,36 51,64 48,59 46,06
Публични облаци 20,17 22,45 25,09 26,99 29,39 31,00 32,45
Частни облаци 13,10 14,98 16,25 17,65 18,97 20,41 21,49

Забележка: * - прогноза

Източник: IDC, юли 2017 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X