Компютърен Хардуер

Gartner: 4,2% спад на световните доставки на сървъри

Computer World

Спад в продажбите на сървъри през първото тримесечие на 2017 г. отчита анализаторът Gartner. Приходите в сегмента са се свили с 4,5%, достигайки 12,5 млрд. долара. Доставките пък са намалели с 4,2 на сто, до 2,6 млн. бр. Въпреки ръста на търсенето от страна на оператори на хипермащабируеми центрове за данни, в корпоративния сегмент (както в малките, така и в средните и големите по размер организации) потребителите предпочитат да адресират увеличаващото се натоварване с помощта на виртуализация, а също така чрез преход към облачни технологии.

Първо място по доходи сред производителите на сървъри продължава да заема Hewlett Packard Enterprise (HPE). През първото тримесечи компанията компанията е отчела над 3 млрд. долара приходи, което съответства на 24,1% от общия оборот в световен мащаб. Dell EMC е на втора позиция с 19% дял, въпреки че само тя от петте топ производителя е успяла да увеличи приходите си. IBM и Cisco си поделят третото място (6,6%), a пета е Lenovo (5,8%).

При доставките Dell EMC е изпреварила HPE, чиито продажби са се свили с 16,7%, и е заела първо място (с дял о 17,9%, спрямо 16,8% за HPE). Huawei заема третата позиция (6% от сумарните доставки), Lenovo – четвъртата (5,6%), Inspur Electronics, която е отчела 27,7% ръст, е пета (5,4%).

Топ доставчици на сървъри според според приходите

Компания Продажби ($ млрд.) през 1Q2017 Дял от пазара (%) през 1Q2017 Продажби ($ млрд.) през 1Q2016 Дял от пазара (%) през 1Q2016 Ръст (%), 1Q2017/1Q2016
HPE 3,01 24,1 3,30 25,2 -8,7
Dell EMC 2,37 19,0 2,27 17,3 4,8
IBM 0,83 6,6 1,27 9,7 -34,6
Cisco 0,83 6,6 0,85 6,5 -2,9
Lenovo 0,73 5,8 0,87 6,7 -16,0
Други 4,74 37,9 4,54 34,7 4,4
Общо 12,51 100,0 13,09 100,0 -4,5

Източник: Gartner, юни 2016 г.

Топ доставчици на сървъри според продадените обеми

Компания Продажби (хил. бр.) през 1Q2017 Дял от пазара (%) през 1Q2017 Продажби (хил. бр.) през 1Q2016 Дял от пазара (%) през 1Q2016 Ръст (%), 1Q2017/1Q2016
Dell EMC 466,8 17,9 464,3 17,1 0,5
HPE 438,2 16,8 526,1 19,4 -16,7
Huawei 156,6 6,0 130,8 4,8 19,7
Lenovo 146,0 5,6 199,2 7,3 -26,7
Inspur Electronics 139,2 5,4 109,4 4,0 27,3
Други 1254,9 48,2 1286,1 47,4 -2,4
Общо 2601,6 100,0 2715,1 100,0 -4,2

Източник: Gartner, юни 2016 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X