Компютърен Хардуер

Печатът у нас расте в очакване на дигитализацията

Computer World

Александър Главчев

Световните тенденции, отчитани от анализаторските компании в областта на офисния и професионалния печат, не отговарят на местните реалности. Ако на развитите пазари вече се говори за намаляване на печата във връзка с цифровизацията и преминаване към електронен документооборот, то у нас, както и в останалата част на Източна Европа, тези тенденции идват със закъснение. Затова в България все още се наблюдава ръст в областта на печата. Около тази теза се обединиха участниците в уебинар, организиран от технологичния сайт IDG.bg в партньорство с Коника Минолта България, Xerox Bulgaria и Brother България.

В онлайн разговора своя опит в областта на печата и печатните услуги споделиха Младен Георгиев, ръководител на отдел "Информационен" в „Специализираната болница за активно лечение по онкология“ ЕАД; Цветан Николов, ИТ мениджър във фирма Шенкер ЕООД, както и Чавдар Димитров, директор „Оперативна поддръжка на потребителите“ в Банка ДСК. Актуалните тенденции и решения представиха Драгомир Милушев, търговски директор в Коника Минолта България, и Цветан Томов, мениджър цялостни решения за офиса (Office Solutions Manager) в Xerox Bulgaria.

Драгомир МилушевПо думите на Милушев у нас се наблюдава ръст и при продажбите на печатащи устройства. Той цитира статистика, според която за периода 2009-2015 г. е налице 45% ръст в продажбите на хардуерни решения, като основната част от бизнеса е областта на цветните принтери, където е отчетен 55% ръст. (Редно е да се отбележи, че през 2009 г. е отбелязан минимум, свързан със световната финансова криза)

Според него, друг показател за наличието на потенциал на пазарите както в България, така и в региона е делът на цветните машини. Ако в Западна Европа той е около 63 на сто, то в източната част на континента е едва 23%. Също така основната част от ръста идва най-вече от продажбите на умни, цветни A4 устройства. Те пък, от своя страна, биха могли да помагат на клиентите при техните стратегии за преминаване към електронен документооборот.

Идентични наблюдения споделиха и останалите участници в онлайн разговора.

„В Банка ДСК не се забелязва намаляването на количеството печат – подчерта Чавдар Димитров. – Но банката увеличава количеството услуги, като запазва нивото на използвана хартия.“ По думите му стратегическата визия на организацията е свързана с повишаване качеството най-вече на цветния печат, като в същото време се предвижда намаляване на използваната хартия. С други думи, една от основните цели на банката засега ще е най-вече в посока увеличаване на ефективността.

От Банка ДСК не крият желанието си да преминат към безхартиени процеси, но си дават и ясна сметка, че това зависи от „зрелостта на обществото“ – доколко то е способно да възприеме електронните документи.

Чавдар ДимитровПодобни са наблюденията и на Младен Георгиев от „СБАЛ по онкология". В сектора на здравеопазването от известно време се говори доста за т.нар. електронно пациентско досие. На държавно ниво обаче прогресът е бавен и вследствие печатът се увеличава, тъй като всички документи трябва да съществуват и на хартиен носител.

Улесняване на потребителите

Според Георгиев, в болницата са реализирани функции за автоматично преоразмеряване на изображенията на сканираните документи в зависимост от тяхното предназначение. Ако те ще бъдат изпращани по електронната поща например, се генерират по-малки по размер файлове. Т.е. потребителят не избира настройки, всичко му е зададено предварително.

Цветан Томов от Xerox Bulgaria коментира, че една от основните тенденции в тази насока е уеднаквяване на потребителското изживяване, независимо дали човек управлява принтера през неговия сензорен дисплей (с какъвто все по-често са оборудвани модерните машини) или печата дистанционно през мобилното си устройство или компютъра. Според него това ще стимулира навлизане на мултифункционални устройства (МФУ) в повече процеси и отдели. „Това е особено важно, тъй като тези машини не са само печатащи устройства. Вградените възможности за сканиране ще помагат в бъдеще след стартиране на стратегии за дигитализация и постепенно преминаване към електронен документооборот“, каза още Томов.

Тази посока на разсъждение споделя и Драгомир Милушев, който описа модерните МФУ-та като „компютри, разполагащи с функция за принтиране“. Тези устройства позволяват интеграцията на софтуери например за сигурност, за следене на конкретни параметри в документите и т.н.

Следва: Умни функции


Младен Георгиев

Умни функции

Според Цветан Томов интегрираните софтуерни функции при сканирането и преобразуването на документи са много важни. Разбира се, цялата конверсия може да става в облака, като така се избягва натоварването на ИТ отделите, не се поддържат сървъри и т.н.

Същевременно във всяка организация хартиените документи съществуват в поне 3 екземпляра. Затова спокойно може да се твърди, че цифровизацията би могла да има много сериозен ефект както от финансова гледна точка, така и от гледна точка на екологията. Последното е особено важен фактор на Запад и вероятно е въпрос на време тази тенденция да стане факт и у нас.

Драгомир Милушев пък обърна внимание на софтуерите OCR (системи за оптично разпознаване на символи), които все по-често включват функции за автоматично извличане на определени данни и изпращането им към други системи. От една фактура например може да се извлича информация за сумата и номера на артикула, което да ускори осчетоводяването, без да е необходимо „разнасяне“ на данни, какъвто е случаят с хартиените документи. Освен чисто финансовия ефект, тук трябва да се добави и съхранението на подробна информация за това кой и какво е правил по дадения документ и какви са ангажиментите му по процеса.

Според Милушев доказателство за потенциала в тази насока са предвижданията на анализаторите, според които през следващите 5 години се очаква оборотът на пазара на т.нар. системи ECM (електронно управление на съдържанието) да нарасне 5 пъти. В момента обемът на този сегмент е около 25 млрд. долара в световен мащаб, но ще стигне поне $60 млрд.

„Занапред все по-малко ще говорим за устройства, те са стигнали своя пик“, заключи Милушев. Той се съгласи с Чавдар Димитров, че в близко бъдеще основна тема ще е ефективността на наличната техника.

Аутсорсинг и услуги

Цветан ТомовШенкер възнамерява да прехвърли счетоводната си дейност на компания, разположена в Румъния, сподели Цветан Николов, ИТ мениджър в транспортно-логистичната фирма. За целта в момента там върви процес по внедряване на софтуер за оптично разпознаване на текст и превръщане на документи в PDF файлове, поддържащи функции за търсене.

Той изрази желанието си да бъдат въведени стандарти за печатните услуги, които компанията използва от години.

Според Димитров Банка ДСК вече има зад гърба си големи проекти за дигитализация на документи. По думите му тези решения помагат по време на работа, предлагайки функции като търсене в съдържанието и контрол на достъпа. Това облекчава архивирането и съхранението, но и означава, че вече няма нужда да се търсят хартии из складовете при работа с партньори.

Банка ДСК също използва печатни услуги, като Димитров формулира това решение на организацията така: „Не считам, че трябва да изграждаме център за печат и сканиране и да се съревноваваме с професионалистите.“ Той допълни още, че кредитната институция върви в посока отпадане на необходимостта от печат на документи, на електронно подписване и т.н. Разбира се, тук отново нещата опират до приемственост от страна на клиентите.

Цветан Томов от Xerox Bulgaria определи аутсорсинга на печатни услуги като нещо, което вече добива статус на традиция. Дори нещо повече, по негови думи по-ранното стартиране на въвеждането им ще помага на компаниите в тяхната преориентация към електронни документи. Той обаче посъветва компаниите да започват с нещо просто и едва на последващи етапи да се надгражда средата до постигане на пълна интеграция.

Също така Томов припомни, че от страна в Европейския съюз има издадена регулация, според която валидността на електронно подписваните документи се приравнява с подписа, поставен на хартия. Това вече е прието от Европарламента, което прави задължително признаването на електронната документация и у нас, без да се изисква допълнително обсъждане или регулаторна рамка.

Младен Георгиев

Стандартите елиминират зависимостта

Един от въпросите, зададен от страна на публиката по време на онлайн разговора, бе дали при дълбоки интеграции няма опасност от създаване на зависимост към даден доставчик?

По думите на Томов това е невъзможно, тъй като тези услуги са на практика стандартно предложение. Т.е. от гледна точка на договорите всяка компания, предлагаща на пазара стандартни услуги, може да постигне подобен резултат.

Драгомир Милушев призна, че Коника Минолта България доста често се сблъсква с този въпрос. Според него всяка от компаниите в днешно време е свързана с доста партньори, като изграждането на отношения често води до някакви форми на зависимост. Трябва да се отбележи, че фирмите следят за реномето си, тъй като всяко некоректно действие има потенциал да повлияе негативно на техния бизнес. Също така той подчерта, че решенията рядко са собственост на този, който ги внедрява. Това допълнително предпазва крайния клиент, уверен е той.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X