Компютърен Хардуер

IDC: 3,2% спад на пазара на решения за съхранение на данни

Computer World

8,8 млрд. доларът е сумарния оборот от продажби на решения за съхранение на данни от корпоративен клас през третата четвърт на 2016 г., съобщи IDC. Тази сума е с 3,2% по-малка спрямо аналогичния период на миналата година. Същевременно обемът на доставените продукти е нараснал с 33,2 на сто и е достигнал 44,3 екзабайта.

Ръст на продажбите е отчетен при ODM производителите, реализиращи продукцията си директно в оператори на хипермащабируеми центрове за обработка на данни. 5,7% е ръстът на приходите в сегмента, достигайки 1,3 млрд. долара. Продажбите на сървърни системи за съхранение на данни остават на практика на нивото на миналата година – 0,5% спад до 2,5 млрд. долара. Най-едрият сегмент на пазара продължават да бъдат външните системи за съхранение на данни, но техните продажби се свиват с 6,1% до 5,4 млрд.

Общите тенденции на пазара се запазват, съобщават още анализаторите. Продажбите на традиционни външни масиви спадат, а на изцяло флаш базираните решения бележат уверен ръст. Особености в работата на операторите на хипермащабируеми  центрове за данни предизвикват силни колебания при търсенето.

Топ производители на системи за съхранение на данни от корпоративен клас

Производител Продажби през 3Q2016 ($ млн.) Дял от пазара през 3Q2016 (%) Продажби през 3Q2015 ($ млн.) Дял от пазара през 3Q2015 (%) Ръст 3Q2016 / 3Q2015 (%)
Dell Technologies 2250,6 25,5 2574,5 28,2 -12,6
HPE 1368,0 15,5 1488,6 16,3 -8,1
NetApp 587,1 6,6 651,0 7,1 -9,8
IBM 518,1 5,9 584,6 6,4 -11,4
Hitachi 502,4 5,7 459,8 5,0 9,2
ODM Direct* 1323,0 15,0 1252,1 13,7 5,7
Други 2283,5 25,9 2115,1 23,2 8,0
Общо 8832,7 100,0 9125,7 100,0 -3,2

Забележка: * — подсистеми, доставяни от производители на системи собствена разработка (Original Design Manufacturing, ODM); окончателното им асемблиране в специализирани системи се извършва от инегратори или от самите оператори на хипермащабируеми центрове за обработка на данни.

Източник: IDC, декември 2016 г.

Топ производители на външни системи за съхранение на данни от корпоративен клас

Производител Продажби през 3Q2016 ($ млн.) Дял от пазара през 3Q2016 (%) Продажби през 3Q2015 ($ млн.) Дял от пазара през 3Q2015 (%) Ръст 3Q2016 / 3Q2015 (%)
Dell Technologies 1708,2 31,6 2057,3 35,8 -17,0
NetApp 587,1 10,9 651,0 11,3 -9,8
HPE 549,0 10,2 598,4 10,4 -8,2
Hitachi 493,4 9,1 451,2 7,8 9,4
IBM 463,5 8,6 533,8 9,3 -13,2
Други 1597,6 29,6 1460,0 25,4 9,4
Общо 5398,9 100,0 5751,8 100,0 -6,1

Забележка: * — подсистеми, доставяни от производители на системи собствена разработка (Original Design Manufacturing, ODM); окончателното им асемблиране в специализирани системи се извършва от инегратори или от самите оператори на хипермащабируеми центрове за обработка на данни.

Източник: IDC, декември 2016 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X