Компютърен Хардуер

7% спад на пазара на сървъри

Computer World

12,5 млрд. долара е оборотът на пазара на сървъри през третата четвърт на 2016 г. - със 7% по-малко от аналогичния период на миналата година, докладва IDC. Като основна причина се посочва забавеният ръст при хипермащабируеми центрове за обработка на данни и продължаващият спад при сървърните продукти от висок клас. Освен това през 2015 г. е било налице и активно обновяване в корпоративния сектор, което затруднява директното сравняване между двата периода.

Продажбите на системи от масов и от среден клас са се свили със съответно 4,9 и 4,1%, до 10,3 и 1,1 млрд. долара. При машините от горен клас пък спадът е 25 на сто, до 1,1 млрд. долара. Анализаторите очакват запазване на тенденцията в близко бъдеще.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) запазва първото си място на пазара с 25,9% дял, въпреки сериозния спад в продажбите – 12,1% (отчасти това се дължи на сделката с китайската H3C заради което всички не продажби на HPE се броят на нейна сметка). Втората позиция е за Dell Technologies (17,8% дял) с 2,2 млрд. долара оборот и 8,7% спад. На трета, четвърта и пета позиция с много близки резултати (в рамките на статистическата грешка) са Lenovo, Cisco и IBM и с дялове от 7,9, 7,4 и 6,9%. Продажбите на последната от изброените са спаднали с почти една трета.

По географски регион ръст е отчетен само в Китай – с 4,1% до 2,3 млрд. долара.

Топ 5 на производителите на сървъри

Производител Продажби за 3Q2016 ($. млрд.) Дял от пазара през 3Q2016 (%) Продажби за 3Q2015 ($. млрд.) Дял от пазара през 3Q2015 (%) Ръст на продажбите (%)
HPE 3,25 25,9 3,68 27,4 -12,1
Dell Technologies 2,23 17,8 2,44 18,2 -8,7
Lenovo 0,99 7,9 1,07 7,9 -7,4
Cisco 0,93 7,4 0,89 6,6 4,8
IBM 0,86 6,9 1,29 9,6 -32,9
ODM Direct* 1,29 10,3 1,21 9,0 6,8
Други 2,96 23,7 2,87 21,3 3,3
Общо 12,50 100,0 13,44 100,0 -7,0

Забележка: * — подсистеми, доставяни от производители на системи собствена разработка (Original Design Manufacturing, ODM); окончателното им асемблиране в специализирани системи се извършва от инегратори или от самите оператори на хипермащабируеми центрове за обработка на данни.

Източник: IDC, ноември 2016 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X