Компютърен Хардуер

В помощ на бизнеса - електронен документооборот от Konica Minolta

Computer World

Резултатите от автоматизирането на бизнес процесите в една организация с помощта на система за електронен документооборот могат да бъдат сравнени с ефекта от въвеждането на поточната линия в производството – ускорява се предаването на данни между различните звена и се установява точно регламентиране на действията на всеки етап от работата с данните. Като следствие се намалява броят на допусканите грешки, повишава се специализацията на сътрудниците при изпълнението на отделните операции, расте производителността на труда. Накратко, организацията е в състояние да изпълнява значително повече бизнес операции, без да увеличава броя на своите служители. 

Специализирано решение от Konica Minolta за оптимизация на работните процеси ви дава възможност бързо и лесно да автоматизирате бизнес процесите, рутинните задачи и съвместната работа с документи. То улеснява създаването и подобряването на всички бизнес процеси с документи и оптимизира процеса на дигитализация на документите.

Какво е бизнес процес, какви са ползите от автоматизация на документните процеси в компанията и какви са някои от успешните бизнес практики? На тези и други въпроси ще потърсим отговор по време на уебинар на Konica Minolta на 4 октомври, 10.30 часа.

Дискусията се организира от технологичния сайт IDG.bg в партньорство с Konica Minolta. 

Сред участниците в дискусията ще бъдат Димитър Сотиров, консултант "Бизнес процеси" в Коника Минолта България, и Георги Спасов, търговски консултант в Коника Минолта България. 

Подробности за официалните гости, които ще участват в обсъждането, въпросите, които ще бъдат обсъдени, както и възможност да се регистрирате, можете да намерите на http://discussions.idg.bg/132.

Слушателите също имат възможност да участват в обсъждането, като изпращат предварителни въпроси на http://discussions.idg.bg/132/questions, които ще бъдат зададени по време на уебинара.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X