Компютърен Хардуер

Gartner: Ръст на доставките и спад на приходите от сървъри

Computer World

13,55 млрд. долара са достигнали сумарните приходи от продажба на сървъри в световен мащаб през второто тримесечие на 2016 г. Тази сума е с 0,8% по-малка спрямо същата през аналогичния период на миналата година. Междувременно физическите доставки на такива продукти са нараснали с 2%, достигайки 2,76 млн. бр.

Спад в доставките се отбелязва във всички региони, освен а азиатско-тихоокеанския и северноамериканския, където е налице съответно 5,6 и 3 на сто ръст. От финансова гледна точка ръст е отчетен Азиатско-тихоокеанския регион (6,1%) и Източна Европа (1%). Според Gartner сред основните причини за тези резултати са различните темпове на растеж на отделните сегменти при центровете за обработка на данни, както и колебанията на валутните курсове.

Top 5 на производителите на сървъри според приходите

Компания Продажби ($ млн.), 2Q2016 Дял от пазара (%), 2Q2016 Продажби ($ млн.), 2Q2015 Дял от пазара (%), 2Q2015 Ръст (%), Q2016/2Q2015
HPE 3,21 23,7 3,43 25,1 -6,4
Dell 2,59 19,1 2,36 17,3 9,9
IBM 1,23 9,1 1,87 13,7 -34,4
Lenovo 0,97 7,1 0,95 7,0 1,9
Cisco 0,86 6,3 0,87 6,3 -0,9
Други 4,70 34,6 4,18 30,6 12,3
Общо 13,55 100,0 13,66 100,0 -0,8

Top 5 на производителите на сървъри според доставките

Компания Доставки (хил. бр.), 2Q2016 Дял от пазара (%), 2Q2016 Доставки (хил. бр.),2Q2015 Дял от пазара (%), 2Q2015 Ръст (%), 2Q2016/2Q2015
Dell 529,1 19,2 485,7 18,0 8,9
HPE 474,8 17,2 583,8 21,6 -18,7
Lenovo 235,3 8,5 222,2 8,2 5,9
Huawei 139,9 5,1 122,6 4,5 14,1
Inspur 120,4 4,4 82,0 3,0 46,8
Други 1258,0 45,6 1207,0 44,6 4,2
Общо 2757,5 100,0 2703,3 100,0 2,0

Източник: Gartner, септември 2016 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X