Компютърен Хардуер

HPE представи стратегията си при системите за съхранение на данни

Computer World

Констанца Кадънкова

„Стратегията на Hewlett Packard Enterprise (HPE) в областта на системите за съхранение на данни е насочена към максимално опростяване на всички междинни нива (layers) в съвременната ИТ инфраструктура. Това осигурява голяма гъвкавост“, заяви Михаил Павлов, мениджър „Продажби“, „Системи за съхранение на данни“, в HPE за Южна и Източна Европа по време на специализираното събитие Hewlett Packard Enterprise Storage and Solutions Day, което се състоя на 26 април в българската столица.

По думите на експерта, растежът на бизнеса се движи от прости фактори като бързина, ефективност и икономичност.

Михаил Павлов, мениджър „Продажби“, „Системи за съхранение на данни“, в HPE за Южна и Източна Европа

„Обобщаваме нашата стратегия около два вектора: първият - технологичен, а именно: системно-базирани системи за съхранение на данни (3Par) базирани върху специфичен софтуер и хардуер в едно, и софтуерно-дефинирани системи за съхранение на данни, базирани на стандартни сървърни системи със специфичен софтуер. Вторият вектор се обуславя от начина, по който клиентите биха желали да получават услугата, а именно: в единия вариант да получат система за съхранение на данни (сиcтемно или софтуерно дефинирана – в зависимост от приложенията), при което осигуряването на изчислителна мощ, мрежова свързаност и т.н. са грижа на клиента. С нарастването на комплексността и броя на приложенията тази задача може доста да усложни системните администратори и да забави пътя на услугите до пазара, което от своя страна пък води до пропуснати възможности. При наличие на тези условия компаниите биха предпочели производителите да поемат тези интеграционни услуги и те да получават готово решение. Това са т.н. интегрирани системи или конвергирани системи, които предлагат изчислителен ресурс, сторидж пространство и мрежова свързаност. В зависимост от това дали са базирани на системно дефинирана система за съхранение на данни те се наричат конвергирани системи (Converged System – CS) или са базирани на софтуерно дефинирана система за съхранение на данни се наричат хиперконвергирани ситеми (Hyperconverged System)“, разкри Павлов.

Целта на събитието беше HPE да запознае аудиторията, състояща се от специалисти в сферата на съхранението на данни, с новостите, които предлага компанията, и със стратегията й за бъдещето в тази област.

„Живеем в много динамични времена за системите за съхранение на данни. Ако преди време една система за съхранение на данни се определяше само с хардуер, предефиниран софтуер, и се ползваше само и единствено за тези цели, и имаше два варианта – Storage Area Network (SAN) или Network Attached Storage (NAS), то сега има различни видове системи за съхранение на данни и различни приложения, които имат нужда от различен вид производителност, светът се насити на различни типове носители на информация. Говорим за all-flash базирани системи за съхранение на данни, хибридни системи за съхранение на данни, за системи от нисък клас (entry level), среден клас, висок клас, системно дефинирани системи за съхранение на данни“, обясни Павлов.

По отношение на изпълнението на стратегията на Hewlett Packard Enterprise в областта на системите за съхранение на данни, Павлов акцентира върху добре познатите 3PAR системно-базирани системи на компанията, както и върху софтуерно-дефинираните StoreVirtual решения. И двете системи работят с единна платформа за резервиране и управление на данните – StoreOnce, и в зависимост от начина, по който клиентите искат да достъпват резервираните данни, има двата варианта – стандартно, с доставка само са сторидж системи от двата вида, или насочване към варианта конвергирани и хипер-конвергирани системи в света на HPE, уточни Павлов. Тези системи могат да се управляват както с HP One View, така и с Open Stack софтуер, за да бъде максимално удобен и отворен към клиентите. По този начин HPE завършва стратегията и постига идеята всички ресурси да бъдат леснодостъпни за клиента и работата с тях да бъде максимално опростена, ефективна и икономически рентабилна и да предлага достатъчно високо ниво на сигурност на данните.

„Комбинацията от добра стратегия и необходимата технология, която да я поддържа, дават на HPE значително предимство пред конкурентите и това е ясно видимо от прогнозите на IDC – за почти всяко тримесечие HPE е надминала прогнозните резултати в сравнение с конкуренцията, което на практика води до завземането на пазарен дял и увеличаване на доверието в продуктите на компанията“, подчерта Павлов.

Петте основни теми, върху които компанията и в частност подразделението за съхранение на данни се фокусира, са резултат от проучване сред клиенти на HPE на регионално и глобално ниво:

  • transformation to all-flash data center – пренасочване към изцяло флаш-базирани технологии в центровете за данни

  • data protection and retention – защита и управляване на данните

  • object storage – обектно съхранение на данни – хипер-скалируеми системи

  • software defined storage – софтуерно дефинирани системи за съхранение на данни

  • composable infrastucture – софтуерно дефинирана инфраструктура, която може да бъде моделирана в зависимост от конкретните нужди на клиента.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X