Компютърен Хардуер

All-Flash базираните системи за съхранение на данни на HPE предлагат бързина и икономии в дългосрочен план

Computer World

Мариян Славов

През последната година бизнесът със системи за съхранение на данни е изпълнен с динамични промени – разделянето на HP Enterprise от HP Inc. постави двете нови компании пред нови предизвикателства, а бъдещото придобиване на един от най-големите играчи на пазара EMC от Dell безспорно ще доведе до още промени в тази сфера. От друга страна, навлизането на нови технологии и в частност Flash базираните носители, внася нови неизвестни в уравнението на центровете за данни.

По време на първата за Югоизточна Европа онлайн дискусия, организирана от IDG България и посветена на революционното решение All-Flash HPE 3PAR StoreServ Storage, Джеймс Хол - 3PAR предпродажби и стратегии в HPE EMEA – представи стратегията на HPE при All-Flash решенията и техните предимства пред конвенционалните системи с магнитни дискове.

Едно от най-големите предизвикателства пред системите за съхранение на данни е всъщност промяната в психологията на клиентите. Навлизането и широката употреба на смартфони кара потребителите да очакват изключително бързодействие и почти мигновено изпълнение на поставените задачи – стартиране на приложения, достъп до Облака и др. Тези очаквания за потребителско изживяване се проектират и върху бизнеса, което води до нужда от нови решения, които да отговорят на новите предизвикателства.

Подобно на ситуацията при потребителските системи, в Центровете за данни най-бавното звено остават дисковите масиви – широколентовата свързаност е на лице, изчислителната мощ се увеличава всяка година до голяма степен в съответствие със закона на Мур, но системите за съхранение на данни отдавна са достигнали лимита, що се отнася до магнитните дискове. Тук идва голямата революция, наречена Flash памети.

Flash паметите предоставят изключително ниски нива на латентност и с много малък брой устройства може да бъде постигната върхова производителност. Преминаването от нива на латентност от 7 милисекунди при системите с магнитни дискове към 1 милисекунда при All-Flash дава огромна разлика в усещането на потребителя за бързодействието на системата. „Днес можем да репликираме производителността на 100 конвенционални диска само с 5-10 SSD носителя“, споделя Джеймс Хол. „По-скъпи ли са 100 магнитни диска от 5 или 10 SSD носителя? Вероятно не, но TCO, поддръжката и управлението на твърдотелната система гарантират икономии в дългосрочен план“, продължава той.

HPE разделя стратегията си за Центровете за данни на две основни категории – дефинирани от системата и дефинирани от софтуера. Когато разглеждаме Центровете за данни дефинирани от системата, при правилно оразмеряване на платформата – така че тя да разполага с достатъчно капацитет, достатъчно ресурси, за да гарантира необходимата производителност – потребителите на системата получават консистентни нива на производителност, което от своя страна се изразява и в константно потребителско изживяване.

Софтуерно дефинираните системи от своя страна предлагат изключителна оптимизация що се отнася до цената на системата, но при тях прогнозите за бъдещите нужди на потребителите както и поддържането на постоянна производителност са проблемни звена. HPE вижда бъдещето като постепенно сливане на двата свята в единна визия за Центровете за данни, която да предложи най-доброто от всеки от тях.

Комбинацията от добра стратегия и необходимата технология, най-вече 3PAR, която да я поддържа, дават на HPE значително предимство пред конкурентите и това е ясно видимо от прогнозите на IDC – за почти всяко тримесечие HPE е надминала прогнозните резултати в сравнение с конкуренцията, което на практика води до завземането на пазарен дял и увеличаване на доверието в продуктите на компанията.


All-Flash базираните системи за съхранение на данни на HPE предлагат бързина и икономии в дългосрочен план

© Computer World, Computerworld.bg

В основата на тези добри резултати лежи стратегията на HPE, която касае Flash паметите. През последните години стартъп компаниите, които имат нужда от Flash системи се увеличават в логаритмична прогресия. Тези компании купуват чиповете от основните производители – SanDisk, Intel и Samsung търсейки най-добрите цени. Това води до честа смяна на вендора и колебания в крайните цени. HPE разчита на друга стратегия – компанията е направила значителна инвестиция в SanDisk – от порядъка на милиард долара – която ще гарантира на HPE до необходимите наличности по всяко време, в комбинация със стабилна цена за крайните потребители. Компанията има подобно споразумение и с другия голям доставчик на VNAND памети – Samsung. Освен гореописаните предимства, тази стратегия позволява на HPE да разработват собствен фърмуеър за дисковете, което допълнително улеснява интеграцията в системите на компанията.

3PAR StoreServ системите в детайли

Всички системи от портфолиото на HPE 3PAR предлагат възможност за All-Flash сторидж – като започнем от 8200/8400, минем през 8440/20800 и стигнем до най-високите 8450/20450/20850. Архитектурата на тези системи позволява стартиране с конвенционални дискови масиви или хибридна система от HDD/SSD и последващ ъпгрейд до изцяло Flash базирана система, както и много лесно скалиране в зависимост от нуждите на клиента. Архитектурата, функционалностите и управлението на всяка от тези системи е напълно идентично, което води и до по-добре оптимизирани ресурси за работа с тези платформи.

„Разучавате системата веднъж, изграждате бизнес процеси около нея веднъж, обучавате персонала веднъж, автоматизирате я веднъж, след което няма значение как променяте и надграждате системата – всичко остава същото“ - Джеймс Хол

Пазарното позициониране на различните 3PAR системи все още съществува – серията 8000 е насочена към малки и средни предприятия, докато 20000 предлага решение за големи предприятия. Хол обаче изтъква, че границата вече не е толкова отчетлива – и двете системи са достатъчно бързи. „Мога да сложа 1,8 петабайта Raw Flash в система 3PAR 8000 и 3,5 петабайта в 20000. Това, което има истинско значение, е какво искам да свържа към системата и какво скалиране очаквам“.


All-Flash базираните системи за съхранение на данни на HPE предлагат бързина и икономии в дългосрочен план

© Computer World, Computerworld.bg

3PAR StoreServ системите използват ASIC интегрирани схеми за специфични приложения, за да поемат товара от всички бекенд задачи в системата – това позволява големи работни натоварвания в двете звена – фронтенд и бекенд, съответно – по-добра консолидация. 3PAR системата действа също така като хардуерен клъстър – всеки контролер и процесор може да участва в дадена задача, в зависимост от натоварването, като всички работят заедно по всяко време, гарантирайки максимална производителност и ефективност. Подобни решения са много редки в системите за малък и среден бизнес.

В 3PAR системата виртуализацията е изключително застъпена в бекенд звеното – това гарантира равномерно разпределени на RAID и работно натоварване на физическите дискове и равномерното им запълване. По този начин клиентите имат само един фактор, който да отчитат при управлението на системата – колко са пълни дисковете. Конфигурацията на подобна система е изключително лесна, а виртуализацията позволява промяна във всеки един момент.

3PAR позволяват онлайн импорт от множество различни системи – включително EMC, IBM, Hitachi, както и собствени системи на HPE, което води до по-лесна и опростена миграция. От гледна точка на сигурността, единствената All-Flash базирана система, която поддържа синхронна репликация, е 3PAR. Системата поддържа и криптирани SSD носители до 3,8 терабайта.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X