Компютърен Хардуер

Ръст при големите данни

Computer World

Световното търсене на технологии за големи данни (Big Data) неумолимо расте. Според IDC обемът на този пазар, в периода 2013 – 2017 г., ще нараства средно с 27% на годишна база и в края му ще достигне 32,4 млрд. долара. Според Gartner пък през 2013 г. 64 на сто от организациите са инвестирали или планирали да инвестират в решения за големи данни, а 30% вече анализират големи данни.

Тенденцията се потвърждава и от изследване на медийната компания IDG Enterprise, според която 70% от едрите бизнеси вече използват или планират внедряване на big data технологии. При малкия и средния бизнес тази цифра е по-малка, но не с прекалено много – 56%.

Според проучването на IDG Enterprise по-голямата част (53%) от организациите считат тези свои проекти за критични или поне с висок приоритет. Това отразява все по-важната роля на анализите на данни при взимането на бизнес решения. Всъщност повече от половината (59%) от участвалите в изследването на медийната група споделят, че подобряването на информираността при взимането на решения стои в основата на тези инвестиции. 53% посочват за своя цел ускоряването на тези процеси.

Експоненционалният информационен ръст притиска компаниите към такива инициативи. 65% от участвалите в проучването споделят, че им се случва да бъдат заливани с прекалено много данни, а 53% отчитат забавяне при взимането на важни бизнес решения поради подобна причина. Подобни признания звучат правдоподобно, имайки предвид какъв е информационният ръст в повечето компании.

Средният обем данни, които трябва да управлява един бизнес, е около 164 терабайта. Според изследването на IDG Enterprise, тази цифра варира в широки граници в зависимост от размера на въпросния бизнес – от 291 терабайта за голяма организация, до 57 терабайта за по-малките фирми. През следващите 18 месеца се очаква обемите от съхранявана информация да се увеличат средно до 290 терабайта.  31% от големите компании с над 1 млрд. долара годишен оборот предвиждат обемите съхранявана от тях информация да се увеличат до 1 петабайт.

Фактори за успех

Когато става дума за управляване на проекти, свързани с големи данни, най-често те са собственост на ИТ отделите. 46% от участвалите в проучването посочват, че ИТ директорът управлява проектите, а 44% – ИТ мениджмънта като цяло. Налице са и примери за смесена отговорност – 36% посочват, че бизнес лидерите също вземат активно участие.

ИТ и бизнес лидерите са съгласни, че проектите за големи данни трябва да се изпълняват като общо начинание, чиято цел е да се решат специфични бизнес трудности. 81 на сто участниците считат, че идентифицирането на местата, където тези решения могат да имат най-голям ефект е било от критична или много висока важност за техните проекти. Анализаторите все пак отчитат, че ИТ-тата са били малко по-склонни да отбелязват това като критично важно.

Интеграцията също продължава да бъде проблем, посочват от IDG Enterprise, но не по начина, по който би се очаквало. С преминаването на проектите от пилотна към следващите фази, те нерядко се сблъскват със скептицизъм. При повече от половината компании големи трудности се срещат при интегрирането на инициативи за овладяването на големите данни във вече наличните процеси и корпоративната култура.

ИТ перспектива

Самото внедряване на big data решения допринася за информационния ръст, като по-голяма част от организациите очакват увеличаване на неструктурирана информация, а оттам – допълнителни предизвикателства при техния анализ. Управляването на потока от такива данни е проблем за около една трета от компаниите, които посочват за основна причина организационния подход. Като източник на големи данни пък най-често се споменават електронната поща и базите с потребителски данни.

Аналитичните решени са начело на списъка с технологии за извличане на полза от генерираната по време на работните процеси информация. 36% от участвалите в анкетата на IDG Enterprise възнамеряват да инвестират във виртуализационни решения (data virtualization) през следващите 12 месеца. Почти толкова смятат да се сдобият с продукти за предвиждащ анализ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X