Компютърен Хардуер

Системи за управление на енергията на Socomec представя DTS

Владимир Владков

Разнообразни решения, свързани с измерване, управление и анализ на енергията на френския производител Socomec представя в специален ван DTS повреме на изложението Булконтрола 2014, проведено от 28 до 30 май т.г. в ИЕЦ София.

Сред тях са софтуерът за управление на енергията VERTELIS, автоматични превключватели АВР SIRCOVER, ATyS и ATyS M, разединителите в комбинация с предпазители FUSERBLOC, разединителите SIRCO, мултифунционални измерватели от серията DIRIS, уредите за измерване на енергия COUNTIS, диференциално токовите релета RESYS, както и решения за защита и превключване за фотоволтаични инсталации.


Системи за управление на енергията на Socomec представя DTS

© Владимир Владков, Computerworld.bg


Системи за управление на енергията на Socomec представя DTS

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Един от акцентите в демонстрационния ван са мрежовият анализатор DIRIS A40 в комплект със софтуера Vertelis, системата Retrofit Line за модернизация на стари инсталации (трансформатор с делимo ядро), както и концентраторът DIRIS N600.


Системи за управление на енергията на Socomec представя DTS

© Владимир Владков, Computerworld.bg

DTS е ексклузивен дистрибутор на Socomec в България от 1995 г., но сега за първи път компанията е домакин на подобна инициатива. Всяка година DTS провежда семинари за своите партньори, които обаче не дават възможност за демонстрации заради ограниченото си лекционно време, коментира Иван Попов, управител на DTS. „Именно затова решихме за изложението Булконтрола да „докараме" демована и дa пуснем в действие апаратурата, с която е оборудван, за да може всеки посетител да я тества и разгледа отблизо", добавя Попов.

Новите измервателни устройства от фамилията Countis Е

интегрират електрическата (kWh или kvarh) и други видове консумации (например течности / газове) в общо наблюдение и оценка на базата на импулсно управление на измервателните процеси. Тези уреди работят в дву или четири квадрантен режим, т.е. като дават възможност за многотарифни измервания.

Новите устройства Countis E са MID-сертифицирани и комуникират на база на протокола RS485. Те обикновено се поставят в крайните разпределителни табла за ниско напрежение.


Системи за управление на енергията на Socomec представя DTS

© Владимир Владков, Computerworld.bg

 

Новите мултифункционални измервателни станции от фамилията DIRIS A разполагат с вградени допълнителни функции, които помагат за оптимизиране на потреблението - мониторинг на мощността (P, Q) и на фактора на мощността (FP), наблюдение на средното и номиналното ниво на потребяваната електрическа мощност, измерване на генерираните хармоници, регистриране на претоварвания и анализиране на тенденциите в електропотреблението на конкретния обект. Системите DIRIS A40 вече могат да комуникират директно чрез Ethernet (Modbus TCP), включват и температурен модул. Тези устройства обикновено се монтират на вратата на разпределителното табло.

За да се подпомогне вземането на решение за оптимизация, измерванията следва да бъдат анализирани от система за мрежови анализ, каквато е DIRIS N, даваща указания за посоката на оптимизация с цел намаляване консумацията на електроенергия.

Освен изброените функции на устройствата от фамилията DIRIS А, системата DIRIS N извършва допълнително и проверка качеството на енергийните източници (в съответствие със стандарта EN 50160) и осигурява подробен анализ за наличие на хармоници, интерхармоници , пикове, флуктуации и др. Тя записва всички събития, възникващи в мрежата (спадове, пренапрежения) и извършва редица тестове, например проверка на сигналите за дистанционно управление, изобразяване на диаграмата на Френел и др. , обяснява управителят на DTS.

Като цялостно решение за измерване и обработка на информацията

системата DIRIS N включва още допълнителни модули за събиране и обработка на данни, които се монтират в главното електрическо табло за ниско напрежение. Събраната и обработена от DIRIS N информация може да бъде изобразена отдалечено върху дисплея на персонален компютър или на графичния дисплей на DIRIS D600. Входно / изходните модули DIRIS O разширяват допълнително функционалността на системата чрез интегриране на данните от други измервателни източници, например за разход на течности, за активни алармени състояния и др., необходими за цялостния мониторинг на инсталацията.

Всички гореизброени устройства могат да се интегрират в системите за комуникация на база Ethernet или RS485 и отговарят на изискванията на стандарта IEC 61557-12, отнасящ се за устройствата за измерване и мониторинг на електрически величини PMD (Performance Measuring&Monitoring Devices).

Ново партньорство

На изложението стана ясно още, че DTS е станала ексклузивен партньор на тайванския производител Shihlin Еlectric. „Shihlin Еlectric е сред най-големите тайвански производители на компоненти за електро изграждане с годишен оборот над $700 млн. Това е дъщерна компания на Mitsubishi Electric с висок пазарен дял в производството на електрооборудване за автомобилостроенето и промишлената автоматизация. В България компанията ще бъде представена с портфолио от апаратура за ниско напрежение - автоматични прекъсвачи, контактори, термични релета, моторни защити, дефектнотокови защити и др., добавя Попов.

Според него, всеки, Всеки, който се интересува от допълнителни подробности за решенията на Socomec, би могъл да се обади предварително в офиса на DTS в София и да си уговори индивидуално разглеждане на демонстрационния ван извън периода на изложението. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X