Компютърен Хардуер

Тенденции при хардуерните решения за складове

Computer World

През последните 5 години управлението на складове се промени драматично. Компаниите, търсещи повече ефективност и печалби, възприеха нови технологии, които трансформират начина на вътрешна работа в складовете. За да останат коннкурентни и да се правят с все по-сложната бизнес обстановка, мениджърите трябва да възприемат напредничави технологии и специализиран хардуер за следене и управление на складовите наличности.

Тези хардуерни решения, както и самите складове като цяло, преминават през процес на сериозна трансформация. Навлизането на безжични и мобилни технологии даде старт и на плеяда от хардуерни продукти за подобряване на организационната продуктивност и най-вече на печалбите.

Какво представляват решенията за управление на складове?

Warehouse Management System (WMS)

Това е най-често срещаният и широко използван хардуер за управление на складове. Този тип системи се използват от компаниите за контрол на придвижването и съхранението на материали вътре в складовете. Те също така се използват и за обработка на транзакциите на инвентара, свързани с доставките, получаването, събирането и пакетирането. Благодарение на такива решения компаниите могат да следят в реално време наличностите и да наблюдават процесите, които всеки продукт извървява в складовата база. Системите за управление често използват широк кръг специализиран хардуер (като баркод четци и мобилни компютри), които позволяват стриктно следене на разположението и потока на съхраняваните стоки.

Баркод четци

Баркод четците (или баркод скенерите) се появиха на пазара скоро след навлизането на безжичните технологии и се превърнаха в ено от най-важните решения за всеки един склад. Баркод четецът представлява хардуерно устройство, което се използва от много компании за прочитане на баркодове, извеждане на информация за дадения продукт и въвеждане на стоките в базата данни на системата за управление на склада. Скенерите се предлагат в най-различни форми и размери, с което покриват всички възможни начини на употреба от страна на компаниите.

Баркод принтери

Принтерите за баркод етикети работят директно със системата  за управление на склада и служат за отпечатване на етикети за стоки или по-големи сандъци и контейнери. Всеки баркод се асоциира с информация за дадения продукт в базата данни и чрез него могат да се следят и доставките. Лесни за употреба и не изискващи големи разходи, тези устройства помагат на компаниите да управляват по-добре продуктите и информацията за тях. Самото наличие на постоянно обновяваща се електронна система на наличностите пък гарантира достъпност до необходимите данни и повишаване на цялостната продуктивност.

Гласов хардуер

Гласовите технолгогии са нови на пазара на решeнията за складове. Много компании се възползват от възможностите за гласово управление при работите в склада. При тези системи служителят получава информацията под формата на генериран от компютъра глас, благодарение на който той бива информран за това какво и от къде в склада трябва да се вземе. Благодарение на основното предимство на тези решения, спестяването на време, все повече компании поглеждат към тях, въпреки високите им засега цени.

Мобилни компютри

Мобилният компютър е най-общо казано баркод четец с дисплей и собствена операционна система. Той е направен така, че да се държи като обикновен портативен компютър, с възможности за разпознаване на бар кодове. С все по-голямото търсене на мобилни решения от страна на компаниите, все повече са тези, които се ориентират към този тип решения. Благодарение на тях данните за наличностите и придвижването на стоките в склада се опресняват в реално време и се увеличава продуктивността на служителите.

Смартфони 

Въпреки че не се считат за част от хардуера за управление на складовите наличности, смартфоните постепенно навлизат и на тази сцена. Много компании вече използват такива устройства за събиране на данни. Смарфоните могат да четат баркодове и да разпознават глас и изображения, както и да се свързат със софтуерни приложения, включително и чрез клауд услуги. Това дава на компаниите възможности за сигурно създаване, опресняване и управляване на бизнес информация по всяко време и отвсякъде. Със все по-голямото навлизане на мобилнността в съвременния живот, компаниите трябва да очакват използването на смартфони постепенно да се превърне в нещо обичайно в техните складове.

Всички гореизброени хардуерни и софтуерни решения променят начина, по който се възприемат складовете и свързаните с тях процеси. За да подобряват своята ефективност и конкурентност компаниите трябва да следят развитието на сферата и да инвестират в онези технологии, които биха им донесли изгода, в зависимост от специфичните за тях бизнес процеси и характера на управляваните стоки.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X