Компютърен Хардуер

IBM обяви технологични решения за здравни организации

Computer World

В днешно време здравните организации са изправени пред значителен обем систематизирана и несистематизирана информация. Събирането, анализирането и споделянето на информация изисква по-прецизен подход към управлението на данни и съхранението им. За да се възползват максимално от предоставената информация и да защитят данните на пациентите си, здравните ИТ организации трябва да разполагат с пълна гама от услуги - от интегрирано информационно управление до ИТ оптимизация и след-кризисно възстановяване.

IBM Smarter Storage е система, която предлага методи на изследване чрез интелигентни алгоритми, автоматизация, виртуализация и споделяне на информация.

Като решение на този проблем, IBM представя IBM Smarter Storage - система, която предлага методи на изследване чрез интелигентни алгоритми, автоматизация, виртуализация и споделяне на информация, за да спомогнат управлението на разходите и контрола върху растежа на съхраняваните данни.

Към богатото портфолио решения и услуги на компанията се включва и IBM Big Data Analytics – софтуер за съвременни аналитични решения срещу много големи и разнообразни масиви от данни, съдържащи различни видове информация. IBM Big Data Analytics извлича информация от сензори, устройства, видео / аудио, мрежи, лог файлове, електронни снимки, транзакционни приложения, уеб и социални медии - голяма част от нея, генерирани в реално време и в много голям мащаб.

В допълнение софтуерните решенията на IBM помагат на здравните организации да максимизират качеството на услугите си, да намалят риска от несъответствия и да контролират разходите си, чрез по-добро управление на активи, твърдят от технологичния гигант. То включва специализирани опции за здравеопазване, сред които калибровка на инструменти, уреди и екипировка; поддръжка за електронни подписи, записи и сметки. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X