Компютърен Хардуер

Алън Прийстли, Intel: големите организации ще преминат към използване на частни облачни решения

Computer World

Intel наскоро обяви Intel Distribution за Apache Hadoop, като този ход може да окаже голямо влияние върху развиващия се пазар на Big Data. Освен това компанията обяви, че е партньор на инициативата Open Compute Project (OCS) с представянето на прототипи сървъри с нов форм-фактор и използването на силициеви фотонни интерконекти за нуждите на проекта. Във връзка с тези анонси, както и относно облачните технологии на корпорацията разговаряхме с Алън Прийстли, стратегически маркетинг директор за района на ЕМЕА в Intel.

В каква посока Intel развива своята облачна стратегия?

Визията на Intel е за създаване на обединена, автоматизирана и удобна за използване от клиентите облачна платформа. Много големи организации днес се възползват от виртуализационните технологии, тези организации ще направят своя преход към използването на частни облачни решения (вътрешни и външни едновременно), а за някои работни натоварвания започват да използват публични облачни услуги. 

С кои компании си партнирате в това начинание?

Intel работи много сериозно с всички доставичици на облачни инфраструктури, между които HP, IBM, Dell и др. Също така много тясно си сътрудничим с обнощността на независимите софтуерни вендори (ISV-Independent software vendor). На тях им помагаме за реализацията на много проекти с отоврен код, между които Linux, Open Stack и Hadoop.

Кои са ключовите технологии, които са част от облачната стратегия на Intel?

Облачната инфраструктура изисква енергийна ефикасност, високо ниво на производителност и мащабируемост. Тя се съчетава с високоскоростна мрежова свързаност (10GbE) и възможностите на твърдотелни носители (SSDs).Увеличаване използването на много облачни услуги от организациите, води до по-сериозното фокусиране върху проблемите със сигурността на клиенти на облачните услуги, как да се борави с данните и с работните натоварвания в облака.

Смятам, че вградените технологии за сигурност в процесорите ни могат да помогнат на доставчиците на облачни услуги да решат тези въпроси.Модерните системи за управление на енергийната консумация и енергийната ефективност са също ключови компоненти за доставчиците на облачни услуги, които да им помогнат да контролират оперативните си разходи. 

Какво можем да очакваме в развитието на облачната стратегия на Intel?

Ние разработваме нови процесори, мрежови и сторидж технологии, които да помогнат да посрещнат нуждите на доставчиците на облачни услуги, като същевременно разработваме софтуери за поддръжка на облачни инсталации. 

В каква посока ще се развиват облачните технологии в бъдеще?

Корпоративните ИТ отдели все повече предпочитат да налагат използването на частни облачни инфраструктури, а все по-висока оценка ще получават публичните облачни услуги.

Могат ли Itanium процесорите да посрещнат нуждите на облачните платформи?

Към настоящия момент Itanium-базираните системи се използват за бизнес критични приложения, но те не са характерни за облака – от гледна точка производителност, изисквания за мащабируемост, както и работа с големи бизнес критични бази данни. Възможно е корпоративния облак да включва Itanium-базирани системи, но като част от техните частни облаци. 

Въпросите зададе Стефан Станчев

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X