ERP/BI/CRM

SoftOne България е сертифицирана за Н-18

Иван Гайдаров

Soft1 ERP вече е регистриран и одобрен в публичния електронен списък на НАП, съгласно Наредба Н-18. Софтуерът отговаря на всички изисквания на наредбата и фигурира под номер 419 в списъка на софтуерите, регистрирани като СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти).

Наредба Н-18 регулира регистрирането и отчитането на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и съответно изискванията към софтуерите за управлението им, заедно с изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронни магазини, приети на 28 септември 2018 година. Според наредбата софтуерът, който използват търговците, задължително трябва да отговаря на изискванията, поставени от НАП, която предоставя публичен регистър с одобрени софтуери за ползване.

SoftOne ERP намира широко приложение на иновативни технологии като CLOUD-технологията за създаване и предоставяне на софтуерни решения с по-висока бизнес стойност за значително по-малко разходи. Продуктите и решенията на SoftOne могат да намерят приложение във всеки вид бизнес, без значение от големината му и сферата, в която оперира. Няколко примера за бързо разрастващо се портфолио на компанията са Opticom Ltd., P.I.C. co., Bella Food Company, Convoy World Ltd., Sigma Bulgaria, Mazars Consulting, InterFoods и Interion.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X