Предприемачество

ЕС връчва Награда за безопасност на продуктите

Иван Гайдаров

За втора поредна година ЕС ще връчи награда за безопасност на продуктите на предприятия, които полагат изключителни грижи за защитата на своите клиенти и прилагат най-строгите стандарти. Тазгодишните победители ще получат своите награди от Дидие Рейндерс, еврокомисар по въпросите на правосъдието, по време на церемония на високо равнище, която ще се състои на 23 септември. Спечелването на награда ще осигури на организациите широка разпознаваемост, по-добра репутация и възможност да се утвърдят като лидер в областта на безопаснос Наградата на ЕС за безопасност на продуктите тта на продуктите в своя сектор.

Отличие за европейските високи постижения

Наградата на ЕС за безопасност на продуктите осигурява разпознаваемост и популярност на големи и малки предприятия от сектора, които поставят безопасността на потребителите в основата на своята дейност. Тя също така има за цел да повиши осведомеността на потребителите относно безопасността на продуктите и да ги насърчи да правят по-информиран избор при покупките.

Дидие Рейндерс коментира: "Тази награда е възможност да се повиши репутацията на европейските предприятия, които стимулират иновациите и високите постижения в областта на безопасността на продуктите. Потребителите обръщат все по-голямо внимание на безопасността, но понякога им е трудно да знаят на кого да се доверят. Поради това тази награда е възможност да се отдаде признание и да се отличат авангардни предприятия, както и да се насърчат други в сектора да последвате техния пример".

Уязвимите потребители и иновациите в центъра на вниманието

Тази година Наградата на ЕС за безопасност на продуктите е организирана в две категории - защита на безопасността на уязвимите групи потребители и съчетаване на безопасност и нови технологии. Ще бъдат избрани общо 12 победители - три МСП и три по-големи дружества във всяка от двете тематични категории, на които ще бъдат присъдени съответно златно, сребърно или бронзово отличие.

Защита на безопасността на уязвимите групи потребители: За тази награда могат да кандидатстват дружества, които са насочили усилията си към защитата на уязвими групи потребители (напр. възрастни хора, деца, лица с увреждания). Търсим продукти, специално предназначени за използване от уязвима група, или такива, които могат да се използват от всички хора, но освен това предлагат решение на конкретни рискове, ограничения и предвидимо поведение на уязвими групи потребители, а така също се интересуваме и от инициативи за повишаване на осведомеността.

Съчетаване на безопасност и нови технологии: За тази награда могат да кандидатстват дружества, които са приложили нови технологии за повишаване на безопасността на потребителите. Решенията могат да включват например потребителски продукти, свързани с интернет или основани на изкуствения интелект, или процеси и механизми, включващи нови технологии, които осигуряват по-голяма безопасност на потребителите.

За да кандидатстват, дружествата трябва да са установени в една от 30-те държави от Европейското икономическо пространство (27-те държави - членки на ЕС, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Всяка представена инициатива трябва да е осъществена в поне една държава от Европейското икономическо пространство и да е започнала най-малко три месеца преди крайния срок за кандидатстване.

Допълнителна информация относно категориите, правото на участие и процедурата за кандидатстване можете да откриете ТУК. Заявления за кандидатстване могат да бъдат подавани до 30 април 2021 г.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X