Предприемачество

Стартиращи фирми за 3D печат и аутсорсинг получават 660 хил. лева от Фонда на фондовете

Владимир Владков

Общо над 660 хил. лв. ще бъдат инвестирани от Фонда на фондовете (ФнФ) в 6 стартиращи български предприятия, разработващи нови технологии. Всяко от тях ще получи между 50 и 100 хил. евро публичен ресурс, за да ускори развитието на тези технологии и на бизнеса си.

Проектите са сферата на новите технологии и въвеждането на иновации като индустриално 3D принтиране, модерни финансови технологии, аутсорсинг платформи и софтуерни продукти. Компаниите ще използват средствата за разширяване на сегашните си пазарни позиции и за навлизане на нови пазари, за маркетинг и пазарно валидиране на своите концепции.

Инвестициите ще бъдат направени чрез един от работещите фондове за ускоряване и начално финансиране - "Иновейшън кепитъл фонд". Структурата се управлява от фонд мениджъра "Иновейшън кепитъл" и е подкрепена със средства от ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Фондовете за ускоряване и начално финансиране, създадени от ФнФ, представляват инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели и се развива предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК, заделени за финансовия инструмент, са 51,3 млн. евро (100.3 млн. лв.). От избраните от ФнФ фонд мениджъри се изисква да допълнят публичния ресурс с частен капитал.

Към момента на пазара активно работят два фонда за ускоряване и начално финансиране. Фонд мениджъри са "Иновейшън кепитъл" и "Ню вижън 3". Очаква се скоро да започне инвестиционният период и на третия такъв фонд, управляван от "Витоша венчър партнърс".

Ресурсът е изцяло насочен към малки и средни предприятия в начален етап от развитието си. Всяка иновативна идея може да кандидатства в някой от тези фондове и да получи финансиране между 15 хиляди и 1 млн. евро. Инвестиционният период е до края на 2023 г.

Възможност за финансиране дава и Фондът за рисков капитал, създаден от ФнФ. Негов фонд мениджър е "Морнингсайд хил". Бизнес идеи с потенциал за растеж могат да получат от този фонд финансиране между 750 хил. и 3,5 млн. евро.

Снимка на Steve Buissinne от Pixabay
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X