Предприемачество

Европа дава 60 милиона евро в помощ на бизнеса

Робърт Христов

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) представи инициативата "Реагиране на кризи". Огромен брой участници приложиха своите кандидатури, като одобрените взимат част от общата субсидия, възлизаща на 60 милиона евро. Предвижда се 60% от средствата за отговор на кризата на EIT да бъдат отпуснати на високо иновативни стартиращи фирми, мащабни и малки и средни предприятия като част от "Инструмента за подкрепа на рисковете", а 40% - на иновационни проекти в рамките на "Проектите за епидемичен отговор". Инициативата е своеобразен отговор на промените, настъпили с появата на COVID-19, нужна за да гарантира, че критичната подкрепа бързо ще достигне до предприемачите и техния бизнес.

Това ще позволи на стартиращи фирми, мащабни предприятия или дори малки и средни предприятия да се възползват от допълнително финансиране в рамките на "Инструмента за подкрепа на предприятия" и ще даде възможност за стартиране на нови иновационни проекти за справяне с предизвикателствата, свързани с COVID-19, като част от "Проектите за отговор на пандемията". Чрез внедряване на механизъм за бързо реагиране до края на 2020 г. ще бъдат завършени всички дейности за реагиране на кризи на EIT(Европейският институт за иновации и технологии), за да се помогне на Европа да се възстанови.

В рамките на Инициативата за реагиране на кризи на EIT бяха приемани покани за представяне на предложения за иновационни проекти и други начинания. Близо 1 500 предложения бяха получени от 44 държави (включително всички 27 държави-членки на ЕС, както и Израел, Северна Македония, Норвегия, Обединеното кралство, Сърбия, Швейцария и Турция и др.)

8-те направления, по които кандидатурите се разграничават, са: климат - ускоряване на прехода към икономика с нулеви въглеродни емисии, дигитализация - стимулиране на дигиталната трансформация в Европа, храна - водене на глобалната революция в иновациите и производството на храни, възможности на гражданите да водят здравословен живот - здраве, устойчиво енергийно бъдеще за Европа - иновативна енергия, суровини - да развият суровините като основна сила за Европа, производство-да засилят конкурентоспособността на европейската производствена индустрия и градска мобилност - решаване на предизвикателствата пред мобилността на нашите градове, всяка с определен за нея бюджет.

Повече подробности за избраните предприятия и иновационни проекти, които ще бъдат финансирани, ще бъдат обявени през следващите седмици.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X