Предприемачество

Еврокомисията дава €5 млн. на 6 блокчейн решения за социални иновации

Владимир Владков

Европейският иновационен център ще даде наградата за блокчейн разработки за социални иновации на шестима победители, избрани в конкурса. Наградата е на стойност общо 5 милиона евро, а в конкурса са се включили 176 участници, като 80 на сто от тях от предложенията са направени от стартиращи и малки и средни предприятия.

"Горещо поздравявам всички победители. Предложените решения показват как блокчейн технологията може да използва децентрализацията за положителни социални промени, като подкрепя справедливата търговия и кръговата икономика, повишава прозрачността на производствените процеси и качествената информация, подобрява отчетността и допринася за финансовото включване. Надявам се, че тази награда може да помогне да разширите тези изключителни идеи и да вдъхнови много други новатори", заяви еврокомисарят Мария Габриел.

"Участието на фирми от 43 държави за тази награда ни показа потенциала за справяне с местните и глобални предизвикателства чрез блокчейн технологията, която предлага децентрализирани, надеждни и прозрачни решения. Европа трябва да подкрепи европейските технологични иновации за справяне както с предизвикателствата, свързани и с индустрията, и с устойчивото развитие", допълва Тиери Бретон, еврокомисар за вътрешния пазар на ЕС.

Кои са спечелилите решения?
  1. В категория "Качествено съдържание" отличието е за WordProof, създадено от нидерландската малка фирма WordProof B.V.. Тя е разработила екосистемата WordProof Timestamp, като технологията е способна да докаже автентичността и да направи информацията проверима, а това в крайна сметка би довело до повече доверие в интернет съдържанието. С времевите маркери собствениците на съдържание могат да покажат, че не са подправяли съдържанието си, а историята на промените става проверима както за хората, така и за машините. Предлага се като безплатен плъгин за браузър.
  2. В категория "Проследимост и честна търговия" за победител е обявена британската фирма Project Provenance за нейното решение PPP. Нейните т.нар. Proof Points позволяват на фирмите да докажат социалното си въздействие в рамките на една голяма верига за доставки, която излиза извън техния бизнес и продукти.
  3. Категория "Финансово включване": GMeRitS на финландския университет Aalt е широкомащабен експеримент с алтернативни икономически структури. Чрез него учените са се опитали да оценят разнообразни антимонополни компенсации и управляващи структури, допринасящи за финансовото включване.
  4. В категория "Помощ и филантропия" наградата е за проекта UnBlocked Cash OXBBU, дело на ирландската Oxfam и на френския стартъп Sempo. Това е пионерски опит в децентрализирания модел за справяне с глобалното предизвикателство, свързано с предоставянето на международни помощи на страдащи от катастрофични бедствия жени и мъже, така че тези помощи да са по-ефективни, прозрачни и устойчиви.
  5. За категорията "Децентрализирана кръгова икономика" е отличено предложението CKH2020 на френския кооператив Kleros. Това е платформа за решаване на потребителски спорове в областта на електронната търговия или икономиката на сътрудничеството. Блокчейн гарантира, че никоя от страните не може да подправя доказателствата, нито да манипулира избора на съдебните заседатели, както и че решенията се изпълняват автоматично чрез интелигентни договори.
  6. В категория "Енергетика" призът е за PROSUME на италианската Prosume srl. Това е DLT базирана платформа, осигуряваща децентрализиран и автономен цифров пазар за P2P търговия с енергия. Нейната цел е да интегрира професионалните потребители - потребители, които са и производители на енергия от възобновяеми източници, в засега силно монополизирания и базиран на изкопаеми горива енергиен сектор.

Този списък посочва 6 печеливши приложения, вместо пет, както бе предвидено първоначално. Това е така, защото последните две кандидатури са завършили наравно (ex-aequo) и журито препоръча да бъдат финансирани и двете (като раздели поравно петата награда). По този начин обхватът на наградите разширява до шест различни области.

Струва си да се отбележи, че едно от изискванията за наградите беше да се представят решения, разработени с отворен код. Това ще даде възможност на повече новатори да се възползват от модерните технологични решения, разработени от победителите и от останалите участници в конкурса.

Той бе отворен на 16 май 2018 г., а подаването на предложения приключи на 3 септември 2019 г. Получени са общо 176 предложения от 43 страни (19 от тях са извън ЕС), като те отговарят на някой от посочените в условията области. 10 на сто от предложенията са от физически лица, 10% са от публични институции (предимно университети, но има и фондации, Червеният кръст и др.), а почти 80 на сто са направени от стартиращи фирми или SMB предприятия.

Въпреки че революционният потенциал на блокчейн е тестван по-специално във финансовата област, неговите възможни приложения в социалната област и зсправяне с предизвикателствата пред устойчивото развитие са изследвани далеч по-малко. Резултатите от тези награди са много важни за развитието на интернет от ново поколение, като ще продължи изследването на потенциала на блокчейн в нови области на приложение.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X