Предприемачество

Телевизията остава най-предпочитан канал за реклама във финансовия сектор

Computer World

Тевизията концентрира основната част от рекламната дейност в сферата на финансовите услуги. Това показват данните от рекламния мониторинг на Nielsen Admosphere Bulgaria. По този показател, тя изпреварва убедително радиото и пресата. В същото време през 2019 г. подкатегорията "Небанкови кредитни услуги" се нарежда на първо място по инвестирани брутни рекламни бюджети.

Кои са обаче най-активно рекламираните продукти и услуги в категорията, според реализираните TRP'30 сред зрителите на възраст 15 и повече години?

Данните показват, че през 2019 година подкатегорията "Небанкови кредитни услуги" събира най-голям брой реализирани TRP'30, въпреки спадът от 15% спрямо предходната 2018 година. На второ място се нареждат "Потребителските кредити", които реализират близо 22 500 TRP'30, което е с 10% по-малко от 2018 година. Третото място се държи от "Ипотечните и жилищни кредити", които бележат ръст от 8%.

През 2019 година цялата категория "Финансови услуги" отбелязва спад от 13%. Причина за това е не само спадът при "Небанковите кредитни услуги" и "Потребителските кредити", но и при подкатегории като "Кредитни карти", "Бизнес кредити", "Лизингови услуги", "Разплащания и парични преводи" и други.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X