Предприемачество

Укрепването на европейското научноизследователско пространство – приоритет за ЕК

Иван Гайдаров

"Укрепването на европейското научноизследователско пространство заедно с държавите членки стои високо в политическия дневен ред на Европейската комисия и сред моите приоритети като ресорен комисар. За тази цел трябва да предприемем мерки на всички равнища - ЕС, национално, регионално". Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриването на Съвета по конкурентоспособност на министрите, отговарящи за научните изследвания, в Загреб.

В рамките на форума се обсъждат бъдещето на Европейското научноизследователско пространство, мерките за борба с изтичането на мозъци и какви условия трябва да бъдат създадени за младите учени в регионите, бяха теми в основата на дискусиите.

"Интензивните диалози с гражданите са ключови. Те допринасят за повишаване на осведомеността и видимостта на европейските научни изследвания, за възстановяване на доверието на гражданите в науката. Трябва да излезем извън традиционния подход на правене на политики и да се вслушваме повече в гражданите. Така ще сме по-ефективни в действията ни за създаване на четириъгълник на знанието, включващ науката, образованието, иновациите и ползите за обществото", обръща внимание Мария Габриел, според която е ключово да се развият синергиите между науката, образованието и иновациите като част от по-широка политика на знанията.

"Въпросът е не само да задържим учените ни в техните региони, но и да насърчим повече млади хора да се занимават с наука. Всички трябва да имат достъп до възможностите. Затова една от водещите ми цели е да разширим участието на страните членки с по-слаби резултати в новата програма "Хоризонт Европа" чрез сформиране на екипи и създаване на центрове за високи постижения, укрепване на националните служби за контакт, технически съвети и помощ. Заплащането на научните изследователи също е важен въпрос, за който трябва да предложим работещи мерки. Разчитам на подкрепата на държавите членки и всички
заинтересовани страни да създадем заедно приобщаващо, отворено и основано на върхови постижения европейско научноизследователско пространство, свързано с европейското пространство за образование", призова в заключение българският еврокомисар Мария Габриел.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X