Предприемачество

ВСУ стартира проект за дигитализация чрез платформа на Google

Иван Гайдаров

За първи път в България ще бъде създаден университет в облака, ще бъде изградено пространство - модел за иновативна технологична образователна среда - и ще стартира обучителен център за учители на територията на Варненския свободен университет. Това ще стане в рамките на пилотния проект на ВСУ "Черноризец Храбър" и Центъра за творческо обучение за внедряване на Google G suite в университета. Партньорството е на базата на подписан меморандум между двете организации.

Варненският свободен университет въвежда експериментално облачната технология Google G Suite for Education, която създава електронни профили на студенти, персонал и академичен екип. Google G suite улеснява управлението на образователни процеси (Learning Management System) и ежедневното електронно общуване чрез имейл и споделяне на файлове. Студенти и преподаватели ще общуват активно чрез над 10 000 електронни профила в домейна на университета и ще разполагат с пълен достъп до редица приложения - Gmail, Classroom, Drive, Youtube Live, Expeditions и други. Платформата подобрява функционалността на дистанционното обучение на студентите и е предпоставка за оптимизация на административните процеси в университа. Облачната технология вече работи успешно в световноизвестни университети, като Stanford, Cambridge University of Carolina и др.

На територията на университета ще бъде създадено първото по рода си пространство – модел за иновативна технологична образователна среда, което ще създаде условия за провеждане на обучения, презентации и лекции. В него ще се обучават студенти, учители, университетски преподаватели и граждани, като са предвидени Google Chromebook устройства за всеки обучаем, над 20 квадратни метра площ за презентиране и изцяло безжично свързване на устройствата.
Обучителният център за учители на територията на университета ще работи по сертификационните програми на Google for Education, обединяващи ноу-хау, запазени марки и добрите практики на ВСУ "Черноризец Храбър" и Център за творческо обучение. Първите съвместни програми са планирани да станат факт още март 2020 г.
Създаването на съвместни образователни продукти от Варненския свободен университет и Център за творческо обучение ще бъдат насочени най-вече към директори на училища, учители и други педагогически специалисти. Център за творческо обучение ще допринесе чрез експертиза и контакти в Комисия за иновативни училища към Министерство на образованието и науката, със свои обучителни програми за педагогически специалисти и мениджъри в сферата на образованието, хардуер и софтуер.

Център за творческо обучение е единственият партньор на Google за образованието в България и предоставя услуги в три направления на Google: компютрите Chromebook, облачната платформа G suite и програмите за професионално развитие Google Certified Educator.

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е водещо висше учебно заведение и с най-висока акредитационна оценка сред частните университети в страната. Университетът е лидер в обучението по информатика, компютърни науки, международни отношения, предприемачество, икономика, мениджмънт, право, национална сигурност, психология, архитектура, строителство на сгради и съоръжения, а така също и в изкуствата – хореография, мода и дизайн. Университетът има традиции и опит в обучението на директори на училища и учители в съвременните STE(A)M технологии.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X