Предприемачество

GEFCO ще участва в управлението на устойчивата верига за доставки на Airbus

Иван Гайдаров

GEFCO, водещ световен доставчик на мултимодални решения на веригата за доставки, подписа споразумение с Airbus, за да подкрепи прехода на един от световните лидери в авиокосмическия сектор към по-чиста и по-екологична верига за доставки. С повече от 30 години опит в управление на амбалаж за многократна употреба, GEFCO постепенно ще замени еднократните опаковки на Airbus със сгъваеми контейнери за многократна употреба. Това показва ясно ангажираността на двете компании към стриктното спазване на екологичните стандарти както и повишаването на ефективността в авиационния сектор.

Подкрепа на прехода към амбалаж за многократна употреба

От януари 2019 г. GEFCO управлява новите опаковки за многократна употреба на Airbus, които са предназначени за транспортиране на различни части от доставчиците на Airbus в Европа до 10 завода за монтаж във Франция, Германия, Испания и Обединеното кралство. С ресурс от над 30 000 активи, включени в проекта, Airbus възнамерява постепенно да разпространи тези устойчиви решения до всички свои европейски представителства и доставчици.

Амбалажът за многократна употреба ще позволи на Airbus значително да намали количеството еднократни опаковки във веригата за доставки, както и броя на камионите по пътищата, тъй като използването на сгъваеми кутии и контейнери спомага за оптимизиране товара на камионите. Новият подход съвпада със сериозната трансформация в авиационния сектор, която задължава компаниите непрекъснато да подобряват резултатите си в логистиката, като същевременно отговарят на високите екологични стандарти.

Осигуряване на цялостно управление на амбалажа по веригата на доставки

Ежедневно шест центъра за управление на амбалажа на GEFCO организират поръчката, събирането, зареждането и транспортирането на амбалажа за многократна употреба. Също така, компанията Airbus работи предимно с одиторските екипи на GEFCO, за да обучи оперативните си екипи в управление на амбалаж и IT системата NETBOX, която проследява контейнерите и дава актуални данни за доставките в реално време. Предлага се и обучение на доставчиците на Airbus, което да улесни преминаването им към устойчиви опаковки.

Човешките и техническите ресурси на GEFCO предлагат на Airbus най-високите стандарти за проследяване, които да засилят управлението на веригата за доставки, като същевременно спомагат за подобряване на процесите в индустрията.

Емануел Арно, изпълнителен вицепрезидент "Продажби и маркетинг" в GEFCO: "Гордеем се с доверието, което ни гласува Airbus и се радваме, че ще приложим уникалния си опит в амбалажа за многократна употреба в този амбициозен проект. Нашата международна мрежа от експерти и признатите ни оперативни умения, най-вече в автомобилния сектор, ни дават увереност, че чрез това партньорство ще се справим с предизвикателството, напълно в унисон с нашата корпоративна идентичност "Партньори, без граници".
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X