Предприемачество

ФНИ отправя покана за участие в конкурс по програма BiodivERsA - BiodivClim

Иван Гайдаров

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA на тема "Биоразнообразие и климатични промени" BiodivClim. Основните тематични направления за обявения конкурс включват - последици от изменението на климата върху биоразнообразието и приноса на природата за хората; изучаване на процесите за обратна връзка между климата и биоразнообразието; потенциал на природно базираните решения за смекчаване на последиците от климатичните изменения и адаптиране към климатичните промени; синергия между политиките за биоразнообразие, климат и други сходни сектори и ролята им като фактори за промяна.

Бюджетът от страна на Фонд "Научни изследвания" за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева и срок на изпълнение 3 години.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 5 ноември 2019 г.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X