Предприемачество

Млади предприемачи разработват технологични бизнес идеи

Майя Бойчева-Манолчева

Над 250 младежи от Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония са преминали през обученията по предприемачество на двугодишния проект "i3 – Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество". Всяка държава е отговаряла за една от петте теми на проекта - начин на живот, информационни технологии, високи технологии, енергетика и околна среда, а по време на семинарите участниците, разделени на отбори, е трябвало да разработят и представят своя иновативна технологична бизнес идея.

"Целта на проекта е да подпомогне регионалното развитие, сътрудничеството и конкурентоспособността в региона като се разработи и приложи модел за предприемаческо обучение и трансфер на знания", заяви Кристина Златанова, проект мениджър на сдружение "Български икономически форум" по време на пресконференция, провела се на 12 юни в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски". Организацията е водещият партньор в консорциума, в който влизат още: сдружение "Комитет Италия-България 2013", Технологичнен университет на Западна Гърция, Център за управление на знанието - Северна Македония, Албански център за устойчиво развитие и Кипърски международен институт по мениджмънт.

"Темите, които дефинирахме, имат два аспека. От една страна, те са традиционни за всяка една от държавите, а от друга, са обвързани с дигитализацията и навлизащите нови технологии", обясни Косьо Стойчев, председател на сдружението "Комитет Италия-България 2013".

В рамките на проекта е разработена онлайн платформа, в която всички участници в обученията обменят информация.

Най-иновативните идеи на младите предприемачи бяха представени по време на двудневната конференция "Панаир на идеите и иновациите" на 12 и 13 юни в Аулата на университета. Паралелно с нея се проведе и експо, в което участваха над 45 изложители от петте страни на проекта.

Проектът е с общ бюджет от 904 835,50 евро и се съфинансира по Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X